De Amerikaanse presidentsverkiezingen 2004

Nog tot de presidentsverkiezingen van 2008


Home
About this weblog
Bronnen
Mail mij
Atom
This gif is freely copyable. Just right click, save Powered by
RSSify at WCC

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

maandag, november 15, 2004
Normen en waarden echt zo belangrijk?
Over de rol die normen en waarden hebben gespeeld in het stemhokje zijn alweer heel wat kolommen volgetypt. Maar het is niet gezegd dat die normen en waarden dit jaar de verkiezingen hebben bepaald. Er zijn namelijk verschillen aangetroffen in de peilingen naar de beweegredenen van de kiezer. In peilingen waar de stemmer kon kiezen uit een rijtje redenen voor hun stem (waarbij "values" als onderwerp werd genoemd) kwamen inderdaad de normen en waarden als belangrijkste reden naar boven drijven. Bij peilingen met een open vraag (dus zonder rijtje om uit te kiezen), moesten de normen en waarden de oorlog in Irak en de economie als beslissende onderwerpen voor laten gaan.
Het lijkt een beetje op de verschillen in de peilingen in Nederland, zoals Interview NSS en Maurice de Hond. De een laat ondervraagden kiezen uit een rijtje kandidaten voor Kamerverkiezingen, de ander laat het de ondervraagde zelf verzinnen. Als Wilders in het rijtje genoemd wordt, scoort hij hoger dan wanneer de kiezer zelf een kandidaat moet aanwijzen. Welke methode de beste is, blijft punt van discussie. Op een stembiljet staan alle kandidaten ook genoemd, dus dat zou een reden kunnen zijn om de voorkeur te geven aan de keuze uit een rijtje mogelijkheden. Maar ik ben geen statisticus. Ik kan er naast zitten.
© Marc van Gestel 2003 - 2004