De Amerikaanse presidentsverkiezingen 2004

Nog tot de presidentsverkiezingen van 2008


Home
About this weblog
Bronnen
Mail mij
Atom
This gif is freely copyable. Just right click, save Powered by
RSSify at WCC

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

woensdag, november 17, 2004
Reid: de volgende leider van de Democraten in de Senaat
Senator Harry Reid van Nevada is de meest voor de hand liggende kandidaat om Tom Daschle op te volgen als Democratische minderheidsleider in de Senaat. De Democraten hebben maar 44 zetels in de Senaat wanneer die in januari zijn nieuwe termijn begint.
De 64-jarige Reid is een mainstream-Democrat, met uitzondering van abortus en wapenbeperking, waar hij tegen is: "My senators who support me know who I am. No one has to guess where I stand on issues. I'm going to do what I think is right." Reid zat al 22 jaar voor zijn staat in het Congres: 14 jaar in het Huis van Afgevaardigden en sinds 1996 in de Senaat. Hij stemde tegen de belastingverlaging van Bush in 2001 en was ook tegen de Medicare-wetgeving die in 2003 door de Senaat werd goedgekeurd. Maar hij stemde ook voor het gebruik van geweld tegen Saddam Hoessein en tekende voor de 87 miljard dollar ten behoeve van de militaire inspanningen in Irak en Afghanistan. Daar stond weer tegenover dat hij een constitutionele ban tegen het homohuwelijk tegenwerkte, net als het boren naar olie in Alaska's natuurreservaat. De tien genomineerden van Bush voor rechtersfuncties konden rekenen op de bijdrage van Reid aan de Democratische filibusters. Die tactiek kan weer snel actueel worden, als er snel een vacature vrijkomt in het Hooggerechtshof.
© Marc van Gestel 2003 - 2004