De Amerikaanse presidentsverkiezingen 2004

Nog tot de presidentsverkiezingen van 2008


Home
About this weblog
Bronnen
Mail mij
Atom
This gif is freely copyable. Just right click, save Powered by
RSSify at WCC

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

dinsdag, november 16, 2004
Strengere regels campagnefinanciering afdwingen via de rechter
De voorstanders van campagnefinancieringshervorming zullen de komende tijd weer strijden om de invloed van het grote geld in presidentscampagnes te verminderen. De McCain-Feingold Bill was een goed begin en volgens co-sponsor Senator John McCain bleek dat bij de verkiezingen: "It was designed to eliminate the corrupting influence of corporations, unions and individuals, and it did that. But the obvious loophole is the 527s. But the 527s are not a failure of the law. The 527s are a failure of the dysfunctional Federal Election Commission."
Kortom: de fout ligt bij de FEC en niet bij de wet. Daarom willen de aanhangers van de hervormingen eerst proberen om de FEC te dwingen om striktere regels op ter stellen op basis van de wet, liever dan terug te gaan naar het Congres om de regels in de wetgeving op te nemen.
Ook de invloed van filmmakers (denk vooral aan Michael Moore) en van tv-eigenaren als Sinclair (die vlak voor de verkiezingen op zijn zenders een anti-Kerry documentaire wilde laten zien) zou moeten worden aangepakt. Documentaires zijn vrijgesteld van uitzendbeperkingen vlak voor de verkiezingen, zoals tv-spotjes waar bedrijven een financiële bijdrage aan hebben geleverd, zich wel aan de regels moeten houden. Maar met zeer partijdige documentaires was geen rekening gehouden.
Maar goed: de FEC vindt dat de financieringswetgeving vaag is en dat het aan het Congres is om er duidelijkheid in te brengen, niet de rechtbank.
© Marc van Gestel 2003 - 2004