De Amerikaanse presidentsverkiezingen 2004

Nog tot de presidentsverkiezingen van 2008


Home
About this weblog
Bronnen
Mail mij
Atom
This gif is freely copyable. Just right click, save Powered by
RSSify at WCC

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

zaterdag, maart 13, 2004
Verkiezingen kosten miljarden
De presidentiële verkiezingen van 2004 zullen waarschijnlijk de duurste ooit worden, voor een groot deel omdat de kandidaten per individuele donor nu twee keer zoveel dollars mogen ontvangen. Thomas Mann, politiek analist van de Brookings Institution voorspelt dat alle uitgaven opgeteld het bedrag van wel 1 miljard dollar kunnen halen. Het bedrag is niet alleen een optelsom van wat alle kandidaten inzamelen, maar ook wat hun partijen en geallieerde groepen binnenhalen. De ingezamelde bedragen zijn al bijzonder omdat er steeds meer geld bij steeds minder groepen of campagnes binnen komt. Maar het Center for Responsive Politics vindt het nog te vroeg om al voorspellingen te doen over het eindbedrag. Dat komt vooral omdat er nog onduidelijkheid bestaat over de rol die de geallieerde groepen, de zogenaamde 527-groepen (genoemd naar het wetsartikel waaraan ze hun bestaansrecht ontlenen), mogen spelen in de campagne. Veel 527-groepen zijn Democratisch, vandaar dat de Republikeinen deze week van de FEC hebben geëist dat er een onderzoek wordt gedaan naar de mogelijkheden van die groepen om (ant-Bush) tv-spotjes te maken.
Het Center for Responsive Politics berekende dat de verkiezingen van vier jaar geleden, maar dan inclusief de races om Senaats- en Huis-zetels, 3 miljard dollar hebben gekost.
De campagne van president Bush staat op dit moment voor 150 miljoen dollar in het zwart. In 2000 gaf Bush 185 miljoen dollar (inclusief overheidssubsidie) uit tegen 120 miljoen van Al Gore.Het vriendennetwerk van Kerry
De laatste mode op internet is een virtueel netwerk van vrienden, vriendjes, vriendinnetjes en kennissen en luistert bijvoorbeeld naar de naam Friendster. Ben je opgenomen in het netwerk van Friendster en heb jae daar veel "vrienden" dan ben je cool, reuzecool. Want je kan je niet aanmelden, maar je moet gevraagd worden. Om "vriend" te worden. Exclusiviteit. Cool. Erg cool. En wie is er opgenomen in het groepje gelukkigen, en heeft inmiddels meer dan 800 vrienden? Inderdaad John Kerry. Kerry is cool. En dat vinden zijn vrienden ook. Zij gaan allemaal op hem stemmen. Lees maar wat ze schrijven:

"Take it to the White House, Johny Boy!"
- Lucas

"You rock my socks."
- Claire

"You've got my vote anyday, you grey fox."
- David

Het lijkt er op dat John Kerry van stijve hark is getransformeerd tot een "likable" persoon. Iemand waar men wel een biertje mee wil drinken. Die iemand was vier jaar geleden George W. Bush, en zeker niet Al Gore. Maar Bush lijkt concurrentie te hebben gekregen. In Kerry. Coole Kerry.
Bovendien, er is een foto opgedoken waarop John Kerry is te zien met niemand minder dan John Lennon. Cooler kan niet.Tips van Arianna
Arianna Huffington, voormalig Republikein, columniste en kortgeleden nog kandidaat voor het gouverneurschap van California, heeft wat tips voor John Kerry om in november te winnen. Hoeveel haar tips waard zijn is nog maar de vraag, want zij bemoeide zich een aantal jaar geleden tegen de senaatsrace van haar toenmalige echtgenoot aan en die verloor en haar eigen race om het gouverneurschap van California afgelopen jaar was ook al niet zo'n succes. Beslist u zelf maar.

De opvallendste don'ts:
Don't pick a VP by looking at the map. Pick someone who can help you bring soul back to American politics and appeal not just to our self-interest but to our better instincts. In other words, do not pick Evan Bayh.

Don't fall back on the tried-and-untrue swing voter strategy that has led to the prolonged identity crisis of the Democratic Party. Fifty percent of eligible voters did not vote in 2000. Speak to them—to the young, to the poor, to single women. Speak to those who have given up on our democracy, who are struggling without health care, without decent schools, without jobs. The dithering poltroons offering you focus-group-tested advice on how to triangulate your way to victory won't like it. But you'll feel better about yourself, and you'll win.

Don't run away from your voting record. Don't run away, as you did in the New York debate, from being called a liberal. Embrace it, and define it as the foundation of the great breakthroughs in American history. The Emancipation Proclamation. The 19th Amendment, giving women the right to vote. The New Deal, which put ordinary people back to work when the private sector couldn't. Social Security. Medicare. The Voting Rights Act of 1965. The Clean Air Act of 1970. The Occupational Safety and Health Act of 1970. The Americans with Disabilities Act of 1990. These are all milestones in our journey toward a just society. They all represent values—liberal values—held dear by most Americans. You can be the president who leads us to the next breakthrough after years of consolidation, stagnation and—under George W. Bush—regression.Kerry goed voor investerend Amerika
Volgens investeringsexpert Peter Cohan, directeur van Peter S. Cohan & Associates, zijn investeerders beter af met een Democraat in het Witte Huis dan met een Republikein. Dat zegt hij in Business Week. Cohan onderzocht de mogelijke marktimpact van de presidentsverkiezingen van dit jaar. Hij keek vooral naar een vergelijking tussen de Standard & Poor's 500 aandelen-index met de korte-termijn "Treasury bill"-koers van Amerikaanse regeringen tussen 1927 en 1999. Daaruit blijkt dat de aandelenwinst onder een Republikeinse president 2 procent hoger was dan de "bill rate" maar onder Democraten waren de aandelen 11 procent beter. Als iemand me kan uitleggen wat de Treasury bill rate is, dan hou ik me aanbevolen, maar het klinkt verdomd interessant. Er blijkt namelijk uit dat onder Democratische presidenten meer geïnvesteerd wordt door de jaren heen. Als Kerry in november wint dan profiteren daar volgens Cohan vooral de biotechnologie en alternatieve energie van zijn verkiezing. Winst van Kerry is vanzelfsprekend niet echt positief voor bedrijven als Halliburton en Fox Entertainment Group, opmat die bedrijven toch erg gelieerd zijn aan de Republikeinse partij en de huidige regering.
Verdere gevolgen van Kerry's mogelijke verkiezing: stimulering van investeringen door bedrijven, omdat met Kerry's fiscale beleid de kans op hoge lange-termijn rentepercentages kleiner wordt. Dat heeft weer positieve gevolgen voor de werkgelegenheid.
Een interview met Cohan bij Business Week Online.Kerry maakt zichzelf zwart
Een burgerrechtenorganisatie wil excuses van John Kerry. Kerry had namelijk gezegd dat hij niet zou schrikken als men hem de tweede zwarte president zou noemen. Tweede? Inderdaad, want Bill Clinton was natuurlijk nummer 1. De oprichtster van het Andrew Young National Center for Social Change, Paula Diane Harris, vond het maar een domme opmerking: "John Kerry is not a black man — he is a privileged white man who has no idea what it is in this country to be a poor white in this country, let alone a black man."
De campagne van Kerry krabbelde meteen terug en bezwoer dat de opmerking niet denigrerend was bedoeld voor zwarten en dat er niet zo zwaar aan getild moet worden. Maar ja, publiciteit, dus eiste de organisatie meteen excuses. Harris vond het ook onbegrijpelijk dat andere burgerrechtenleiders de opmerkingen zomaar negeerden. Dat was minachting van alle zwarte Amerikanen. Afgevaardigde Gregory Meeks uit New York was opgetrommeld om Kerry te verdedigen: "He is saying that he wants to be an activist president resolving many issues that are important to the African American community. Kerry was simply stating that he wanted to follow in the footsteps of Clinton in addressing issues that are important to African Americans." En als je het zo bekijkt is er ook niet veel aan de hand. Maar rassenkwesties blijven erg gevoelig in de VS, dus misschien had Kerry de opmerking beter achterwege kunnen laten en het bij zijn inspanningen op het gebied van burgerrechten kunnen houden.
Verder zoekend op het internet kwam ik er overigens achter dat Associated Press dit bericht flink heeft opgeblazen. Er has slechts één iemand van een vrijwel onbekende burgerrechtenorganisatie in een regionale krant gezegd dat ze ongelukkig was met de uitspraak van Kerry, en AP gooit het op de telex alsof de wereld instort. Ook dat is de invloed van de media.Olie als campagnepunt
John Kerry is van plan de Amerikaanse afhankelijkheid van brandstofinvoer uit het buitenland tot een van de campagnethema's te verheffen. De benzineprijzen zijn sterk gestegen de laatste jaren – op nationaal niveau betaalt de Amerikaan 1,74 dollar per gallon en in California is de prijs zelfs 2,11 dollar per gallon (0,55 dollar per liter, dus 0,45 euro per liter, dus daar tekenen we met een literprijs van 1,27 euro zo voor). Kerry: "The gas prices are going up, and it's an issue." Daarna kwam Kerry meteen door met een mooie campagnekreet: "No young American in uniform should ever be held hostage to America's dependence on oil in the Middle East. " Applaus.
Kerry belooft dat hij als president veel meer zou doen om het gebruik van alternatieve energiebronnen te promoten, zodat in 2020 Amerikanen 20% van hun energie uit andere dan fossiele bronnen halen. Onderzoek naar nieuwe energievormen mag van hem rekenen op en potje van 20 miljard dollar.
Democraten denken met olie als onderwerp sterk te staan tegen president Bush, die sterke banden met de olielobby heeft en wiens inval in Irak mede ingegeven was door de afhankelijkheid van olie uit het Midden-Oosten.vrijdag, maart 12, 2004
Kerry scheldt
John Kerry heeft de woede van de Bush-campagne op zich gehaald. Op zich niet zo verwonderlijk, want Kerry noemde zijn Republikeinse critici "the most crooked ... lying group I've ever seen." Marc Racicot, de voorzitter van het Bush-team, eiste excuses, maar ik geloof niet dat Kerry daar een boodschap aan had.
Kerry was namelijk te druk bezig met het plannen van zijn strategie. Daarvoor had hij de hulp ingeroepen van niemand minder dan Howard Dean en John Edwards, die hij achter elkaar sprak. Na het gesprek met Dean waren de Kerry-medewerkers er zeker van dat Dean Kerry zijn officiële steun zou geven. Alleen het wanneer was nog niet duidelijk. Volgens hen zou 25 maart een goed moment zijn, de dag waarop alle Democratische kandidaten van dit jaar samen met oud-presidenten Carter en Clinton te gast zijn bij een fondsenwerfavond.Kerry: elke maand debat
John Kerry heeft president Bush uitgedaagd tot een maandelijks terugkerend debat, waar elke maand een ander verkiezingsonderwerp wordt besproken. Het idee kwam spontaan toen Kerry ergens op campagne de vraag kreeg van een 11-jarige redacteur van een schoolkrant over wat er nu de komende maanden staat te gebeuren in de campagne.
Daar gaat natuurlijk niets van komen. De president is geen groot voorstander van debatten waar hij doorgezaagd kan worden over zijn beleid van de afgelopen vier jaar. Een woordvoerder van Bush heeft al gezegd dat de president het debatteren beperkt tot de traditionele drie debatten in het najaar. Maar het was een leuke poging van Kerry, die de afgelopen maanden veel ervaring heeft opgedaan in de talloze debatten tussen de Democratische kandidaten.Bush moet terugbetalen
De Bush-campagne was bijna op zijn vingers getikt door de Federal Election Commission, de FEC. Die waren er namelijk achter gekomen dat Bush in 2000 te weinig had betaald voor het gebruik van vliegtuigen tijdens de campagne. De campagne had first-class tarieven betaald terwijl zij het duurdere charter-tarief hadden moeten betalen. Dat zag de FEC als een niet toegestane donatie van de vliegtuigmaatschappijen aan het Bush-team. Deze voorkwam een boete door alsnog meer dan 95.000 dollar aan vliegtochten te betalen. Maar zoals bekend is de campagnekas van Bush dit jaar voorbereid op zulke onvoorziene uitgaven. De vliegtuigmaatschappijen stond overigens ook een boete te wachten wegens deze zelfde zaak, dus die hebben daarom maar afgezien van het geld, dat nu in de Amerikaanse staatskas vloeit (waar president Bush er weer van alles moois mee kan doen, zoals het verlagen van de belastingen voor vliegtuigmaatschappijen. Ik doe maar een gooi).Oude koeien
Dat president Bush flink in de aanval is gegaan tegen zijn Democratische tegenstander, dat is inmiddels bekend. Zijn aanvallen zijn zeer gevarieerd. Zo is de president niet te spreken over het feit dat John Kerry een voorstel deed om uitgaven in defensie, spionage en soortgelijke activiteiten met anderhalf miljoen dollar te verminderen. Daarvoor moet Bush wel negen jaar terug in de tijd, want Kerry deed het voorstel in 1995. Er lag dus nog een stokoude koe in de sloot. Bush vindt het voorstel met terugwerkende kracht zeer onverantwoordelijk. Opvallend was dat deze aanval er een van de eerste was waarin Bush Kerry bij naam noemde. Meestal richt hij zijn beschuldigende vinger naar niet bij naam genoemde Democraten.
De campagne van Kerry sloeg meteen terug. De bezuiniging die Kerry voorstelde was net iets meer dan een procent van het totale ïntelligence"-budget en was gedaan in een tijd dat de overheid enorm in het rood stond. "You bet John Kerry voted against business as usual in our intelligence community. He voted against a proposed billion-dollar bloat in the intelligence budget, because it was essentially a slush fund for defense contractors," zei een van de woordvoerders voor Kerry, Chad Clanton. "Unlike George Bush, John Kerry does not and will not support every special spending project supported by Halliburton and other defense contractors."
De kandidaten beginnen langzaam warm te draaien.Oud-rivalen steunen koploper
Een aantal voormalige rivalen van John Kerry in het voorseizoen van de verkiezingen hebben hun donateurs opgeroepen om John Kerry financieel te steunen. Dick Gephardt, Wesley Clark en Bob Graham laten hun hoofd zien tijdens de campgnestops van Kerry door het land en steunen hem in woord en gebaar. Joe Lieberman steunt de kandidaat ook en heeft aangegeven te willen helpen. Ook laatst overgebleven tegenstander John Edwards zegt alles binnen zijn macht te doen om Kerry aan een overwinning te helpen. De brede steun voor Kerry is volgens de Democraten het bewijs dat er grote eenheid binnen de partij heerst: "It typically takes weeks and months to get all the candidates back," zei campagnestrateeg Michael Meehan, "Sometimes you don't get it back before the convention." Dat was in het verledne nog wel eens wat anders. Senator Edward Kennedy bleef Jimmy Carter beveschten tot aan de Democratische conventie in 1980 aan toe. Gary Hart had moeite om in 1984 zijn meerdere te erkennen in Walter Mondale, en Bill Bradley wachtte in 2000 maandenlang voordat hij zijn steun aan Al Gore gaf. Al die verkiezingen werden verloren door de Democraten.
Alleen Howard Dean is nog niet binnen de boot. Hij heeft nog geen steun aan John Kerry gegeven, maar er is inmiddels wel sprake van toenadering tussen beide kampen. Een steunbetuiging van Dean aan Kerry lijkt in de nabije toekomst op handen.Kerry naar Irak?
John Kerry heeft tegen Time Magazine gezegd dat hij misschien zijn eigen team van experts naar Irak zal sturen om zelf eens te onderzoeken hoe het er daar aan toe gaat met de Amerikaanse bevrijdingsmacht. Zijn voornemen is door anonieme overheidsfunctionarissen ter plekke toegejuicht. Een van hen zei tegen journalisten: "I'm not going to get into the political questions of whether it makes sense or not. But we certainly have found that the congressmen who've come out here from both parties, including people who were not in favor of the war, have been very impressed by what they've seen."
Kerry wil best vertrekken uit Irak, mocht hij het tot president schoppen, maar dan niet zomaar: "My exit strategy is success. A viable, stable Iraq that can contribute to the stability and peace in the Middle East," zei hij in Time.Stemprobleempjes in Florida
Ook in de voorverkiezingen in Florida van afgelopen week ging weer niet alles naar wens. De media, maar waarschijnlijk ook wel wat kiezers, dachten meteen weer terug naar 2000, toen Florida ook al het toneel was van een niet geheel vlekkeloos verlopen verkiezing. In Bay County moesten de medewerkers van het stembureau weer met de hand tellen toen bleek dat een groot aantal stembiljetten fout was gecodeerd. Daardoor dreigde Dick Gephardt in de county de winnaar te worden bij de Democraten. Na handmatige telling bleek dat toch John Kerry te wezen.
De organisatie was niet blij en de politiek was er ook als de kippen bij om deze storing te bagatelliseren. Minister van binnenlandse zaken van Florida Glenda Hood zei: "No vote was lost; every vote was counted. I don't think it in any way creates any significant concerns for future elections." Maar achter haar rug giebelde het hele perscorps om de fout in Florida.donderdag, maart 11, 2004
Bush gaat over de grens
President Bush heeft inmiddels zonder noemenswaardige tegenstand genoeg gedelegeerden bij de voorverkiezingen binnengehaald om zich de officiële kandidaat voor de Republikeinse partij te noemen.
Volgens de berekening van Associated Press heeft Bush nu 1309 gedelegeerden binnengehaald, terwijl hij er 1255 nodig heeft voor de nominatie tijdens de Republikeinse conventie in New York eind augustus.
In Louisiana had hij nog wel enige symbolische tegenstand bij de voorverkiezingen afgelopen dinsdag, maar nog geen enkele Republikeinse kandidaat ander dan Bush kreeg gedelegeerden. Een aantal staten hielden zelfs geen voorverkiezingen, omdat er toch niets te keizen viel. Dus het halen van het gewenste aantal gedelegeerden was niets meer dan een administratieve formaliteit. Maar toch.Peilgeil met een loep
De National Review keek nog eens goed naar de uitkomsten van de recente Gallup-peiling waarin John Kerry in een virtuele race voor stond op president Bush. Er waren namelijk meer vragen gesteld en die leverden volgens het tijdschrift verrassende resultaten op.
Bijvoorbeeld over de vraag welke campagne een smerige campagne voerde tegen de ander.
Hebben Bush en Republikeinse partij Kerry oneerlijk aangevallen? 22% ja, 67% nee, 12% geen mening.
Hebben Kerry en Democratische partij Bush oneerlijk aangevallen? 35% ja, 57% nee, 8% geen mening.
9% van de Republikeinen vond dat Bush oneerlijk was geweest, 84% vond van niet.
13% van de Democraten vond dat Kerry oneerlijk was geweest, 80% vond van niet.
Maar het interessantst was de laatste vraag: wie u ook steunt, wie denkt u dat er in november gaat winnen? 52% Bush en 42% Kerry. En dat in een peiling waarin Kerry won van Bush. Dat is iets dat je als conservatief tijdschrift niet mag laten liggen. National Review draait elke steen om.Opkomst voorverkiezingen dit jaar laag
De voorverkiezingen zijn nog niet afgelopen, maar het eerste onderzoek naar de kiezersopkomst is alweer voltooid. Het Committee for the Study of the American Electorate, een onpartijdige organisatie zonder winstoogmerk, heeft uitgezocht dat er 10,3 miljoen mensen in 20 Democratische voorverkiezingen een stem hebben uitgebracht. Dat is slechts 11,4 procent van het totale electoraat. Caucusstaten werden niet meegeteld. De Democratische opkomst tot aan Super Tuesday was wel hoger dan dezelfde periode in 1996 (Clinton zonder tegenstander) en de 10,1 procent van 2000 (Gore zonder noemenswaardige tegenstand). Maar verder scoort 2004 niet zo hoog. Recordopkomsten waren er voor de Democraten in 1968 (24,3%) en in 1972 (23,1%). De opkomst in New Hampshire was dit jaar wel hoger (23,5 %), het hoogst sinds 1960. Na Iowa en New Hampshire daalde de opkomst aanzienlijk. Niet verwonderlijk, want toen was het geld bij de meeste campagnes vrijwel op en werd er vooral campagne gevoerd via tv-reclame en gratis media-aandacht. Alleen in Wisconsin was nog een hoge opkomst (20,5%), maar dat kwam omdat de staat geen concurrentie had van andere staten met voorverkiezingen op dezelfde dag. De kandidaten richtten alle aandacht toen exclusief op Wisconsin.
In 11 staten werden Republikeinse voorverkiezingen gehouden en nooit was de opkomst lager dan dit jaar: 6,6 procent (vier miljoen kiezers). Maar er was dan ook helemaal geen tegenstand voor president Bush.Geen interesse
Drie potentiële running mates voor John Kerry hebben zó duidelijk aangegeven dat zij niet geïnteresseerd zijn in de baan, dat zij meteen tot meest waarschijnlijke vice-presidentskandidaten voor de Democraten zijn gebombardeerd. Nadat ze in de diverse politieke talkshows op de Amerikaanse tv hadden gezegd niet bijster geïnteresseerd te zijn, voegden ze namelijk meteen toe dat ze niets uitsloten. Tsja, dan is het duidelijk. De drie kandidaten waren de gouverneur van New Mexico, Bill Richardson, de senator van Florida Bob Graham en de gouverneur van Pennsylvania Ed Rendell, die meteen riep dat de andere twee veel meer kans maakten dan hij.
Dominee en zwarte activist Jesse Jackson zei in Alabama dat hij vond dat John Edwards hoog op de lijst van John Kerry zou moeten staan: "John Edwards has a freshness. He represent the South in so many ways. I'm impressed by the race he ran and I'm very impressed by the response of the people to John Edwards."Lachen om het circus
"The Tonight Show with Jay Leno":
"In his latest campaign commercial, President Bush talks about 'times of change.' If he thinks these are times of change wait 'til November."
"As you know, John Kerry had a purple heart from Vietnam. Big Deal. Dick Cheney has a purple heart from deep dish pizza."
"Yesterday, the Bush administration announced a new plan to crackdown on the finances of terrorists. I think this could work — if Bush is half as successful hurting the finances of terrorists as he's been at hurting the finances of Americans I would not wanna be in their shoes!"

"Late Late Show with Craig Kilborn":
"Today, John Kerry was officially endorsed by Dick Gephardt. And Kerry said, "What did I ever do to you?"Republicans for veep?
Interessante uitspraken ook bij de Republikeinen afgelopen zondag in het talkshow-circuit. Op de nogal onzinnige vraag aan Republikein John McCain of hij in was voor een vice-presidentschap bij John Kerry (de vraag kwam van "This week" van ABC) zei McCain: "It’s always flattering to hear one’s name mentioned. But I do not intend to leave the Republican Party."
Verder was ex-burgemeester van New York Rudolph Giuliani er van overtuigd dat Dick Cheney gewoon op de ticket met Bush zou blijven, maar als Cheney zich terug zou trekken zou hij beschikbaar zijn, als hem de baan werd aangeboden: "An offer I couldn’t refuse? If they ask me, what can I say?"woensdag, maart 10, 2004
Kerry wint in zuiden
De trend blijft hetzelfde: John Kerry wint elke voorverkiezing ruim, op afstand gevolgd door John Edwards en de rest. Qua gedelegeerden komt Kerry in de buurt van de 2162 gedelegeerden die noodzakelijk zijn voor de nominatie van de Democratische partij.

Florida
Kerry 77% (119 gedelegeerden)
Edwards 10 (3)
Sharpton 3
Dean 3
Kucinich 2
Lieberman 2
Clark 1
Moseley Braun 1
Gephardt 1

Louisiana
Kerry 70% (42 gedelegeerden)
Edwards 16 (10)
Dean 5
Clark 4
Bill McGauhey 2
Kucinich 1
Lyndon LaRouche 1

Mississippi
Kerry 78% (33 gedelegeerden)
Edwards 7
Sharpton 5
Dean 3
Clark 2
Blanco stem 2
Kucinich 1
Lieberman 1

Texas
Kerry 67% (62 gedelegeerden)
Edwards 15 (11)
Dean 5
Sharpton 4
Lieberman 3
Clark 2
Kucinich 2
Gephardt 1
LaRouche 1
Randy Crow 1Waarnemers in Florida
Een groep internationale waarnemers zal in november in Florida neerstrijken om er voor te zorgen dat de verkiezingen ordelijker verlopen dan vier jaar geleden. Het is natuurlijk geen verrassing, want al in 2000 werd door deze waarnemers, die meestal uitrukken in landen waar het met de democratie echt droevig is gesteld, aangeboden om de volgende keer ook maar in Florida langs te komen. Want dat was lachen, verkiezingsproblemen in "the world's greatest democracy." De kantholieke groep Pax Christi zal in vier counties waarnemers uit 30 verschillende landen posteren, niet verwonderlijk de counties waar in 2000 de meeste problemen waren: Miami-Dade, Broward, Palm Beach en Duval. De organisatie is bloedserieus. De Amerikaanse coördinator van de organisatie Dave Robben zei: "Normally, Americans go to developing nations to ensure fair, transparent and free elections. We felt it was necessary to bring our friends from other parts of the world to the United States to bear witness in order that we might have a fair transparent and free elections."
Gouverneur van Florida Jeb Bush was beledigd door de vergelijking van Florida met een derde wereldland. Er zijn inmiddels allemaal nieuwe stemcomputers aangekocht en volgens hem is Florida nu een voorbeeld voor de rest van de VS. Hij zei: "This is all part of some politically motivated thing that tries to scare people to somehow think their vote is not going to count. That's hogwash, hogwash."Is Kucinich nog relevant?
Dennis Kucinich, een van de drie overgebleven Democratische kandidaten, heeft het maar moeilijk. Hij wordt niet serieus genomen, want volgens de media is er nog maar één Democratische kandidaat over, namelijk John Kerry, en als er over hem bericht wordt gaat het er meestal over dat hij vrijgezel is, of veganist. Ook nu weer komt Kucinich in het nieuws om een bijzaak. De Afgevaardigde uit Ohio ligt namelijk in het ziekenhuis. Met buikgriep (maar volgens de dokter waarschijnlijk veroorzaakt door voedselvergiftiging. Dan klinkt het meer als, kom, hoe heet het, voedselvergiftiging). Dat heerst in Nederland ook, maar hier hoeft niemand ervoor naar het ziekenhuis. Hij zal wel een besmet mailtje uit Nederland hebben geopend (verdorie, nou ben ik net zo erg). Kucinich zal nu een deel van zijn campagneverplichtingen over de telefoon afhandelen.Peilgeil met Edwards
John Edwards, de Democratisch kandidaat die zich na de teleurstellende resultaten van Super Tuesday terugtrok, doet het goed in de peilingen. Maar dan wel in de peilingen voor de positie van Democratisch kandidaat voor het vice-presidentschap. Vreemd dat daar een opiniepeiling tegenaan wordt gegooid, aangezien de vice-president nooit rechtstreeks wordt gekozen. Maar het geeft wel een beetje aan hoe populair de ticket John Kerry-Edwards wordt gevonden. CNN en USA Today lieten Gallup de peiling uitvoeren en ze kwamen terug met een dozijn namen als mogelijke kandidaten, maar de meesten haalden de dubbele cijfers bij lange na niet. 30 procent van de ondervraagden gaf de voorkeur in ieder geval aan Edwards. Gallup vroeg meteen maar even hoe de stand van zaken was in de bekende virtuele strijd tussen Kerry, president Bush en Ralph Nader. Het was zoals al eerder gepeild een gelijkspelletje tussen Kerry (47%) en Bush (45), terwijl Nader op 5 procent bleef hangen. Als Gallup alleen keek naar de kiezers die ook daadwerkelijk denken te gaan stemmen was de uitslag Kerry (50%), Bush (44) en Nader (2). Ik begrijp niks van dat onderscheid. Je peilt toch alleen maar onder mensen die denken te gaan stemmen? Dat is toch de enige manier om een enigszins betrouwbare uitslag te krijgen? Het zal wel aan mij liggen.
ABC en de Washington Post peilden ook maar en kwamen vanzelfsprekend op andere cijfers uit: Kerry (48%), Bush (44) en Nader (3). Allemaal reuze interessant, maar ik wacht op een peiling die op dezelfde manier peilt als op 2 november wordt gestemd, dus in alle staten en winner takes all. Anders blijven het vage foppeilingen.Lachen om het circus
NBC's "The Tonight Show with Jay Leno":
"President Bush has unveiled his first campaign commercial featuring all of his accomplishments in office. That's why it's a 60-second spot."

"John Kerry says he is considering going to Iraq but Kerry said he wants to avoid any sense of politics on such a trip. No, I'm sure he's just going for Spring Break."

"President Bush says he has just one question for the American voters. Is the rich person you are working for better off now than they were four years ago?"Gouverneur Bush steunt zijn broer
Gouverneur Jeb Bush van Florida verwacht ook dit jaar weer een spannende verkiezingsdag in de staat. Daarnaast had hij het druk om beschuldigingen van Democraten te weerleggen. Die roepen namelijk dat de maatregelen die de gouverneur heeft getroffen om "Hispanic"-landarbeiders te helpen politiek gemotiveerd zijn, namelijk om Hispanic-stemmen te winnen voor zijn broer de president. Jeb Bush zei moe te worden van de stomme vragen die hem daarover gesteld worden: "I guess I'll have to thicken my skin a little bit about all these stupid questions about elections and motivations that people have. I'm tired of the implications of people's motivations for being involved in good, solid policy."
De voorzitter van de Democratische partij in Florida, Scott Maddox, blijft van de verborgen agenda van de gouverneur overtuigd: "Jeb Bush will do everything he can to stack the deck so his brother wins. He's an election-year convert on farmworker rights."
Er zijn bijna 1 miljoen Spaanstalige kiezers geregistreerd in Florida. Zij kunnen van cruciaal belang zijn in de verkiezingen dit jaar.dinsdag, maart 09, 2004
Waar gaat het de komende maanden om?
Het is in de geschiedenis regelmatig voorgekomen dat kandidaten zich vreselijk druk maken over een politiek onderwerp en er dan na hun nederlaag achterkomen dat de Amerikaanse kiezer een heel ander issue belangrijk vond. Dit jaar kunnen de kandidaten bij één onderwerp niet mis grijpen: de economie. Hoewel ik argwanend blijf over opiniepeilingen hoef je geen statisticus te zijn om te begrijpen dat de Amerikaanse burger zich het meest zorgen maakt over de economie en de werkgelegenheid. Dat gebeurt namelijk elk verkiezingsjaar in of vlak na een economische recessie. Carter-Reagan 1976 en Bush-Clinton 1992 zijn de recentste voorbeelden.
De Amerikaanse media denken dat een ander belangrijk onderwerp "leiderschap" zal zijn. De eerste spotjes van Bush wijzen er al op dat hij van zijn leiderschap een campagne-issue gaat maken. Ik denk dat het met de kracht van dat onderwerp wel meevalt. Zeker, de kandidaten zullen van elkaar beweren dat ze volstrekt ongeschikt zijn om de VS in deze onzekere tijden te leiden, maar dat zal voor de meeste kiezers niet de belangrijkste reden zijn om voor de ene of de andere kandidaat te stemmen.
Omdat een campagne niet genoeg heeft aan één onderwerp (na een maand of wat zou niemand meer opletten bij alweer een speech over de werkgelegenheid), zullen ook andere onderwerpen langskomen, die vast voor een aantal kiezers belangrijk zullen zijn, maar niet de doorslag zullen geven. Te denken valt aan de binnenlandse veiligheid, het buitenlands beleid, de belastingen, onderwijs en gezondheidszorg. Daarna komen er zeker ook onderwerpen aan bod die de basis van elke partij zal aanspreken, maar de rest van de stemmers zo verdeelt dat er geen kiesman winst uit zal zijn te halen: het homohuwelijk en de militaire dienstplicht van de kandidaten springen als meest recente onderwerpen in beeld. Maar er valt ook te denken aan de doodstraf en het milieu. Hoogst interessante onderwerpen allemaal, maar, om maar weer het adagium van de Clinton-campagne af te stoffen: "It's the economy, stupid."
Het wachten is natuurlijk op het moment dat de economie over een paar maanden zo verschrikkelijk hard aantrekt dat de economie ophoudt een interessant discussieonderwerp te zijn voor de Democraten. Mocht het zover komen, dan is de kandidatuur van Kerry ten dode opgeschreven. Hij kan dan alleen nog maar hopen op een nieuwe terreuraanslag (op Amerikaans grondgebied of op Amerikaanse doelen in het buitenland) of een groot schandaal waarbij president Bush betrokken is. Ik denk dat Kerry liever verliest dan dat hij hoopt op een terroristische aanslag, en de kans op een groot schandaal is ook gering. Maar mocht het toch gebeuren in een zich herstellende economie, alleen dan maakt Kerry nog een kans.Als een man achter Kerry
Het leuke aan de Democratische voorverkiezingen is dat de kandidaten die de grootste mond hadden tegen John Kerry, zich nu allemaal achter hun kandidaat scharen, diezelfde Kerry.
Wesley Clark, kandidaat: "The American people don't want another Washington insider who never plays it straight. They don't want a follower who makes decisions by licking his finger and sticking it up in the wind."
Wesley Clark, ex-kandidaat: "I believe John Kerry has the right experience, the right values and the right leadership and character to beat George W. Bush."
John Edwards, kandidaat: "[Kerry is] somebody who spent most of their life in politics [and unlikely to bring about needed changes]."
John Edwards, ex-kandidaat: "[Kerry is a man who has] "fought for and will continue to fight for the things that all of us believe in. ... The truth of the matter is that John Kerry has what it takes, right here in his heart, to be president of the United States."
En Howard Dean, die de hardste woorden over had voor Kerry (_"President Kerry. Please, spare us." en "He's going to turn out to be just like George Bush." en "John Kerry is part of the corrupt political culture in Washington.") gaat binnenkort langs bij Kerry in Boston om een strategie te verzinnen hoe de Democraten Bush kunnen verslaan.
Alle aanvallen van Kerry's voormalige tegenkandidaten zitten inmiddels in de database van de Republikeinen. Maar het zal niet eenvoudig zijn om ze te gebruiken, aangezien alle kandidaten telkens weer hebben duidelijk gemaakt dat zij allemaal betere kandidaten waren dan president Bush. Dus wanneer er weer een aanval van stal wordt gehaald zullen de ex-kandidaten opstaan om de aanval tegen te spreken en om Bush aan te vallen. Daar zitten de Republikeinen niet op te wachten, maar als ze de kans krijgen zullen ze alles gebruiken wat hen van pas komt.Voorwaarden vertrek Sharpton
Al Sharpton overweegt een einde aan zijn presidentiële campagne te maken. Maar daar moet wel wat tegenover staan, zo heeft hij het team van John Kerry verteld. Kerry zal de stadsproblematiek (waaronder kritiek op politiegeweld en "racial profiling"), een centraal thema in de campagne van Sharpton, over moeten nemen en Sharpton zou graag iets gedaan zien aan zijn 600.000 dollar aan campagneschuld. Kortom: campagnethema van Sharpton overnemen en hem "uitkopen". Charmant in zijn onbeschaamdheid.
Maar de onderhandelingen zijn net begonnen en Sharpton verwacht dat hij niet meteen opgeeft: "I don't know if 'discontinue' is the word I would use. But clearly, from the beginning, our intention was to go out and affect policy. It was always a matter of how we would fold into an anti-Bush campaign. That was always part of the plan." Verder ziet Sharpton graag dat Kerry meer minderheden aanneemt in zijn staf, diensten afneemt van bedrijven die door minderheden worden gerund en tv-spots wegzet op zenders die door zwarten en latino's worden bekeken. Sharpton hoeft niet per se een prominente rol in de Kerry-campagne: "I would take whatever role is conducive to winning."Bush-Kerry op de radio
John Kerry achtervolgt president Bush overal. Zelfs op de radio. De president houdt elke week op zaterdag een praatje voor de radio, in de mooie traditie van president Franklin Roosevelt. Het campagneteam van Kerry had meteen na het praatje van Bush zendtijd gekocht om de president aan te vallen. Zonder dat ze het van elkaar wisten hadden zij voor hetzelfde onderwerp gekozen, namelijk Irak. President Bush verklaarde in zijn praatje er alles aan te doen om een democratie in Irak te vestigen. Kerry viel de president aan omdat hij de troepen in Irak van onvoldoende wapens en andere apparatuur zou voorzien. De troepen hebben te weinig kogelvrije vesten, omdat de regering-Bush dat geen urgente apparatuur vindt.
De Democraten positioneerden door deze reclamespot John Kerry alvast als hun presidentskandidaat. Officieel is hij zover nog niet. En ik vermoed dat de luisteraars het praatje van de president toch anders inschatten dan de reclamespot van Kerry die er achteraan kwam. De paatjes waren van tevoren opgenomen.Vilsack over of als vp?
John Kerry heeft Jim Johnson, zakenman uit Washington en "civic leader" (ik weet even niet zo snel hoe je dat het best kunt vertalen), aangewezen als degene die het selectieproces voor de vice-presidentskandidaat van Kerry gaat begeleiden. De keus uit kandidaten is, zoals bekend, ruim, en veel deskundigen hebben al geroepen dat Kerry er goed aan doet zo lang mogelijk over de selectie te doen. Dat is om de aandacht op zijn campagne te houden en om niet al te vroeg een aanval op het complete ticket te veroorzaken.
Gouverneur Tom Vilsack van Iowa is een van de namen die op de lijstjes van kandidaten staat. Hij vindt dat de vice-president uit het zuiden of midwesten van de VS moet komen. Niet verrassend is dat hij zelf uit het midwesten komt. Vilsack: "If the Kerry folks think that a Southern campaign is still necessary, then clearly a Southern candidate becomes very viable or important. If they want to replicate the Gore map, then someone from the Midwest or someone from the Southwest would make sense." Vilsack heeft al aangekondigd geen derde termijn als gouverneur te zoeken. Hij is dus "vrij".maandag, maart 08, 2004
11 september blijft centraal in campagne Bush
Om nog wat olie op het vuur te gooien zal president Bush om zijn campagnespotje over de aanslag van 11 september nog eens benadrukken door komende week een gedenkmonument voor de slachtoffers van de aanslagen te bezoeken. President Bush vindt dat deze ingrijpende gebeurtenis voor een belangrijk deel zijn presidentschap heeft beïnvloed en dat hij die dus met recht mag gebruiken in zijn herverkiezingscampagne. Tegenstanders, en een groot aantal nabestaanden en brandweerlieden, vinden dat hij over de ruggen van de slachtoffers heen politiekje aan het spelen is. Het probleem is dat voor beide standpunten wat te zeggen is. En het andere punt is dat Bush de president en Bush de kandidaat van nu tot 2 november niet meer als twee gescheiden eenheden kunnen worden gezien. Maar het is volgens mij aan Bush om daar voorzichtig mee om te gaan en gevoeligheden uit de weg te gaan. Hij heeft echter besloten om dat niet te doen. Het bezoek aan het gedenkmonument komt overigens op verzoek van de organisatie die het monument heeft helpen bouwen.En de economie sukkelt voort
Echt lekker gaat het nog steeds niet met de economie. Weliswaar kruipt die langzaam uit het dal, maar de door president Bush beloofde miljoenen banen zijn nog steeds nergens te vinden. In februari zijn slechts 21.000 nieuwe banen gecreëerd. En alle banen waren overheidsbanen. Het aantal productiebanen nam af met nog eens 3000 man. Het werkloosheidspercentage bleef in februari stabiel op 5,6 procent, maar dat kwam volgens economen vooral omdat bijna 400.000 Amerikanen gestopt waren met het zoeken naar werk en dus in de statistieken niet meer meetellen. Sinds november 2003 hebben 716.000 mensen hun zoektocht naar een baan opgegeven. Volgens Sung Won Sohn, een econoom van Wells Fargo in Minnesota, zijn de cijfers verschrikkelijk: "The economic recovery is almost three years old, and the economy should be producing 200,000 to 300,000 jobs per month."
Reden voor de Democraten op er nog maar eens lekker op te hameren dat Bush zo slecht is voor de werkgelegenheid. Op dit moment is de economie prioriteit nummer 1. Het blijft verkiezingstijd natuurlijk. Bush kijkt op de kalender en houdt er voorlopig vertrouwen in dat het de komende maanden allemaal beter kan gaan. Zijn enige reactie op de kritiek van de Democraten is dat zij de belasting willen verhogen en dat die maatregel funest is voor de VS.Wat hebben we geleerd?
Lessen uit de campagne tot nu toe. CBS News keek naar de afgelopen maanden en probeerde uit te vinden of er uit die periode iets te leren was. En inderdaad, dat was er:
1.When a former vice president and the highest vote getter in U.S. history appears in a hot tub on "Saturday Night Live," don't be shocked when he announces the next day that he is not running again for president.
2. Conversely, when an Austrian-born bodybuilder and movie star says he will announce his political intentions on the Jay Leno show, assume that means he's running.
3. When your candidate who was supposed to win comes in third in Iowa, suggest that he accept defeat graciously and refrain from going on stage acting like he just won the lottery.
4. When a campaign manager starts getting more and better press than the candidate, assume that he's on his way out.
5. When a campaign manager is dumped, assume he'll land on his feet or at least on cable TV.
6. When the candidate's wife bankrolls the campaign, expect that she gets to speak whenever she wants.
7. When the former president of the United States says that a general who is not a Democrat and has never run for office is one of two stars in the Democratic Party, suggest that he go back and finish his book.
8. When a candidate's mother turns against him and tells the L.A. Times that her Joey "is such a good man. I don't know why he didn't catch on," it's time to turn off the lights.
9. When running a contest to "get a date with Dennis Kucinich" is the biggest draw on your Web site, you need to reassess your cyber strategy.
10. When John Zogby releases a poll, assume it could change dramatically overnight.
11. When Al Sharpton is late for an event, assume that the sun rises in the east.
12. When Dick Cheney goes to a disclosed location, assume he'll come back with a lot of campaign cash.
13. When every Washington insider picks the same candidate, bet everything you have on someone else.
14. When a losing campaign puts out a schedule for the next day, assume it will be scrubbed and that they'll wind up in the candidate's hometown.
15. When you propose a debate that’s a free-for-all, assume it will be.
Nog acht maanden, dus nog heel veel kans op nieuwe wijze lessen.Bedeltour Kerry
John Kerry heeft grote plannen om veel geld binnen te halen voor zijn campagne. Hij wil zijn totaal op maar liefst 105 miljoen dollar brengen en begint daarmee door in een tour langs 20 steden te proberen minstens 15 miljoen dollar op te halen voor mei.
De campagne weet dat het moeilijk zal worden. De financiële man van de landelijke campagne Louis Susman: "This is the first time a Democrat has had the chance to raise money after he's been the nominee or the perceived nominee. It's a big hill to climb, but we think we can climb it."
Vorig jaar haalde Kerry ongeveer 25 miljoen dollar op. Daar moet voor eind juli, wanneer de Democratische conventie in Boston is, 80 miljoen bij.Strijd om de Senaat
De Democraten hebben twee hordes te nemen in november. Mochten zij de verkiezingen winnen, dan krijgen zij waarschijnlijk nog steeds te maken met een door de Republikeinen beheerst Congres. De kans dat de Democraten de meerderheid in het Huis van Afgevaardigden zullen heroveren (zij verloren de meerderheid twee jaar na het aantreden van president Clinton) is gering. Daarvoor is de meerderheid van de Republikeinen te groot. Het voorkomen dat de Republikeinen zullen uitlopen in het Huis is eigenlijk het hoogst haalbare. In Texas bijvoorbeeld zijn door de Republikeinse meerderheid in het Texaanse Congres de grenzen van de districten zo aangepast, dat de Democraten daar vrijwel geen kans meer maken. Per district zit er een afgevaardigde in het Huis van Afgevaardigden, en dat zullen uit Texas vooral Republikeinen zijn. De stand is nu al 228-206 in het nadeel van de Democraten.
De enige kans die de Democraten zullen krijgen is in de Senaat. Daar is de voorsprong van de Republikeinen miniem: 51-49. Dit najaar wordt de strijd aangegaan voor 34 Senaatszetels, 19 zetels waarop nu een Democraat zit en 15 gevuld door Republikeinen. Van die 15 hebben de Democraten er al zes opgegeven. Degenen die er nu opzitten zijn onmogelijk te wippen. Het gaat om bijvoorbeeld John McCain van Arizona en Bob Bennet uit Utah. Binnen eigen gelederen verwachten de Democraten dat zeven zetels wel veilig zullen zijn, namelijk die van Chuck Schumer uit New York, Pat Leahy uit Vermont, Evan Bayh uit Indiana, Byron Dorgan uit North Dakota, Ron Wyden uit Oregon en Blanche Lincoln uit Arkansas. Maar om vijf Democratische zetels zal de strijd zeker heftig worden: die van Tom Daschle van South Dakota, Russ Feingold van Wisconsin, Barbara Boxer van California, Harry Reid van Nevada en Patty Murray van Washington.
De grootste problemen zullen de Democraten hebben om de vijf openvallende zetels in het zuiden zijn, want het zuiden zal vrijwel als één blok voor de Republikeinen stemmen. Problemen dus voor de zetels van John Edwards van North Carolina, Fritz Hollings van South Carolina, Zell Miller van Georgia, Bob Graham van Florida and John Breaux van Louisiana.
In North en South Carolina hebben de Democraten in ieder geval twee sterke kandidaten, Erskine Bowles en Inez Tenenbaum. Veel zal afhangen van hoe sterk John Kerry het zal doen. Doet hij het goed, dan kunnen misschien vier van de vijf zuidelijke Senaatszetels gered worden.
Ook in Alaska, Colorado (open race zonder zittende senator) en Pennsylvania hebben de Democraten kansen, maar zit er helemaal niets bij voorbaat in de knip. Het blijft dus hopen op een wonder. De kansen op een Democratische meerderheid lijken minder dan 50 procent.zondag, maart 07, 2004
Voorverkiezingen gaan gewoon door
Het mag overbodig lijken, maar de voorverkiezingen zijn voorlopig niet voorbij. Sterker nog, de laatste voorverkiezingen zijn op 1 juni, in South Dakota en Alabama. Sta er dus niet van te kijken wanneer aanstaande dinsdag weer vier staten, allevier zuidelijke ditmaal, hun voorverkiezing houden: Florida, Louisiana, Mississippi en de thuisstaat van president Bush: Texas.Inhaalslag nodig voor Kerry
Melden dat John Kerry qua fondsenwerving achterligt op president Bush is een understatement. Bush is in financieel opzicht namelijk al lang uit het zicht verdwenen. Kerry ligt zo'n 100 miljoen dollar achter op de president en zal dus als de wiedeweerga aan het inzamelen moeten gaan om toch een beetje dichter in de buurt van Bush te komen. Binnen 24 uur nadat bekend werd dat Kerry de Democratische kandidaat van de Democraten was geworden haalde hij via internet al 1,2 miljoen dollar op. Dat is niet slecht. Maar daarmee is hij er nog lang niet. Zet het bedrag namelijk even af tegen het reclamesalvo van 10 miljoen dollar dat de campagne van Bush net op de Amerikaanse kijkers heeft losgelaten.
Kerry mag volgens de nieuwe campagnefinancieringswet niet meer uitgebreid geholpen worden door politieke groeperingen die vroeger via "soft money" miljoenen konden inzetten voor een kandidaat. Alleen de Democratische nationale partij mag 16,25 miljoen uitgeven in overleg met de Kerry-campagne.
Nadat een partij zijn kandidaat heeft gekozen mogen de kandidaten maximaal 74,4 miljoen dollar (overheidstoelage) uitgeven aan de nationale campagne. Aangezien de Democraten hun nominerende conventie in juli houden, vijf weken eerder dan de Republikeinen, moet Kerry dus vijf weken langer doen met die bijna 75 miljoen.Dole geeft commentaar
Voormalig Republikeins kandidaat Bob Dole (dat was hij in 1996) heeft een nieuwe roeping: commentator bij CNN bij de verkiezingen. De man die roemloos ten onder ging in 1996 tegen Clinton mag nu politiek analist spelen bij CNN. Dat kan leuk worden, want veel mensen houden van zijn cynische, bijtende gevoel voor humor.
Over Howard Dean, toen die nog zei dat hij het tot en met de voorverkiezingen in Florida zou volhouden: "Well, I used to say that, too, and I didn't really mean it. Now he may mean it, but if you don't have any money, and don't have a state where you can win to pick up a little momentum, after a while it's like W. C. Fields said one time: Try, try again, but then give up. Don't make a damn fool of yourself." Dean luisterde goed naar Dole en gaf de strijd op.
Het nieuwe talking head Bob Dole ziet een droom in vervulling gaan: "Well, I know the subject pretty well. I watch every day, I turn the channels, I switch the channel, I see what's here and there. You learn a lot listening to these guys, and I try to listen up before I go on."Gedelegeerden tot nu toe
OK, de spanning is er een beetje af, maar hoewel John Kerry inmiddels de Democratische kandidaat lijkt te zijn, komt hij nog zo'n 600 gedelegeerden tekort. Het opentrekken van de champagneflessen is dus nog niet op zijn plaats.

Democraten
Kerry 1,532
Edwards 504
Dean 180
Clark 77
Sharpton 24
Kucinich 22
Lieberman 8
Gephardt 3
Nodig voor nominatie 2162
Totaal 4322

Republikeinen
Bush 937
Nodig voor nominatie 1255
Totaal 2509Lieberman wil nette campagne zien
Joe Lieberman heeft in de VS de rol van burgemeester Job Cohen op zich genomen: laten we vooral alles een beetje bij elkaar houden. Hij hield president Bush en John Kerry voor boven de traditionele starre en reflexieve partijpolitiek uit te stijgen: "We cannot allow a singular quest for electoral victory to impede the more universal and important quest for victory over terrorism, a victory that will enable the American people to feel fully secure again here at home."
Volgens Lieberman heeft het bekvechten tussen Kerry en Bush alleen maar tweespalt in de VS tot gevolg: "Our parties and Presidential candidates must find ways to differ without being destructive, to debate without demonizing, to put our national interest ahead of special interests."Lachen om het circus
NBC's "The Tonight Show with Jay Leno":
"I watched the other night, John Kerry supporters were holding a big victory party. And they showed John Kerry and Ted Kennedy speaking to them on a giant screen. Then I realized it wasn't a giant screen. It was just John Kerry's head and Ted Kennedy's head. It just looked like a giant screen."

"As you know John Edwards based his campaign in the fact that there are two Americas -- one for the wealthy and one for everyone else. And after his speech he thanked everyone else and went back to the America for the wealthy."

"Actually, Edwards officially dropped out of the race yesterday. I love it how candidates always have to make it official when they drop out. We know they lost. When a team loses the Super Bowl they don't hold a press conference the next day. OK we're going to announce now, it's official, we lost. We know you lost. We were there."
© Marc van Gestel 2003 - 2004