De Amerikaanse presidentsverkiezingen 2004

Nog tot de presidentsverkiezingen van 2008


Home
About this weblog
Bronnen
Mail mij
Atom
This gif is freely copyable. Just right click, save Powered by
RSSify at WCC

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

zaterdag, september 04, 2004
Kort nieuws
Volgens John Kerry hebben de terroristen nieuwe schuilplekken in Irak gevonden en heeft extremisme een nieuw momentum gevonden omdat vrijwel elke stap van president Bush in deze oorlog fout is geweest. "Our differences could not be plainer, and I have set them out consistently. When it comes to Iraq, it's not that I would have done one thing differently, I would have done everything differently." Hij deed deze uitspraak tijdens de conventie van het American Legion. Toch blijft Kerry er van overtuigd dat de oorlog tegen het terrorisme te winnen is: "With the right policies, this is a war we can win, this is a war we must win and this is a war we will win."
De hele toespraak van John Kerry (ongeveer 40 minuten) is te vinden bij C-SPAN.

Democratische burgemeesters uit heel de VS klagen dat het beleid van president Bush, funest is voor de steden. Werkloosheid is hoog, geld voor scholen ontoereikend en binnenlandse veiligheid te duur. Dat meldde de National Conference of Democratic Mayors. Een Bush-woordvoerder noemde de klachten "baseless attacks." Wie had dat gedacht?

Niet helemaal verrassend na 11 september krijgt president Bush nu de officiële steun van het New Yorkse brandweercorps. Behalve van die ene brandweerman die te dicht bij de president stond toen die op ground zero met de megafoon de brandweermannen en de wereld toesprak. Diens oren suizen nog steeds. Ok, dat is niet waar. Die man is een trouwe Bush-aanhanger. Alle brandweerlieden van de Uniformed Firefighters Association of Greater New York staan als een man achter de president, die de endorsement in hoogsteigen persoon in ontvangst nam.

Goed nieuws voor Ralph Nader: hij heeft voldaan aan de eisen om in Washington State op het stembiljet te komen. Daar had hij ook maar 1.000 handtekeningen voor nodig. Hij had er 1983. Meer problemen ontmoette Nader in Michigan, Oregon en Texas. In de laatste staat was hij naar de rechter gegaan omdat volgens hem de eisen aan toelating tot het stembiljet onconstitutioneel zijn. De rechter verwierp de aanklacht. Tot nu toe staat Nader in 15 staten en in Washington D.C. officieel op het stembiljet. In veel andere staten zijn Democraten druk bezig om hem van de biljetten af te houden.

De Bush-campagne heeft oude rot in het vak James Baker aangesteld als onderhandelaar voor de presidentsdebatten. Het gerucht gaat dat Bush slechts akkoord wil gaan met twee presidentsdebatten en een VP-debat. Dat is dus een presidentsdebat minder dan voorgesteld door de debattencommissie. Bush wil voorkomen dat zijn tegenstander John Kerry zich te veel en te goed kan profileren in een debat met hem. Kerry wil het liefst elke week debatteren, maar hoopt dat Bush toch akkoord zal gaan met drie debatten. Dat zou het Amerikaanse publiek toch echt verdienen, aldus een woordvoerster van Kerry.Peilgeil over stemcomputers
Steeds meer kiezers willen dat de stemcomputers die in november gebruikt gaan worden een papieren spoor achterlaten, zodat er bij een eventuele hertelling een eerlijk overzicht is van de daadwerkelijke uitgebrachte stemmen. Dat blijkt uit een peiling namens AccuPoll, een bedrijf dat stemcomputers maakt die, wat een toeval, een papieren uitdraai produceren. Klinkt een heel klein beetje verdacht. AccuPoll wil ongetwijfeld meer stemmachines verkopen. Maar goed, voor de volledigheid de cijfers: 44 procent van de ondervraagden zegt te denken dat stemmen met de stemcomputer onbetrouwbaar is.
Uit een eerdere peiling, door de Information Technology Association of America van begin mei zegt 77 procent van de kiezers niet echt bang te zijn dat er is misgaat bij het elektronisch stemmen. Eind juli was er een peiling van het Ponemon Institute, een onafhankelijke denktank, waaruit bleek dat 25 procent het elektronisch stemmen niet vertrouwde.
Wellicht dat de naderende verkiezingsdatum mensen bezorgder maakt dan eerder in het jaar of wellicht geeft de spannende tussenstand om nog eens goed na te denken over het stemmen met een computer.Bedrijven tegen advocaten
De Amerikaanse Chamber of Commerce (Kamer van Koophandel) en een aantal andere bedrijfsorganisaties gaan 10 miljoen dollar uittrekken om de aanval te openen op schade-advocaten, waar John Edwards er een van is. Ze zullen in de swing states tv-spotjes gaan uitzenden. Ze hebben voor dat doel een nieuwe organisatie opgericht, het November Fund. Hun grootste klacht is dat door de rechtszaken van de advocaten de kosten van gezondheidszorg en verzekeringen zijn gestegen. Daarmee zijn hele gemeenschappen en ook bedrijven geschaad.
Daar staat natuurlijk weer tegenover dat door de strafzaken misstanden aan het licht zijn gekomen die bedrijven gewoon hadden kunnen voorkomen wanneer ze de winstmaximalisatie niet heilig hadden verklaard, maar consumentenveiligheid.Stembiljetten nog verwarrender
Waren vier jaar geleden de "butterfly ballots" in Palm Beach County, Florida, niet te begrijpen, ook dit jaar lijkt er weer iets mis met de stembiljetten. Theresa LePore, in 2000 verantwoordelijk voor de verwarrende stembiljetten, heeft nu een nieuw ontwerp laten maken, waar de kiezer strepen moeten trekken tussen twee kanten van een pijl. Begrjipt u het? Ik in ieder geval niet. Ik zou de biljetten eerst moeten zien, maar de critici beweren dat het biljet nog erger is dan vier jaar terug. "People do the crazier things when they're asked to connect the arrows," zei Stephen Ansolabehere, voormalig directeur van het Voting Technology Project, een samenwerkingsverband tussen de Institutes of Technology van California en Massachusetts.
Maar volgens LePore hebben tests uitgewezen dat de nieuwe layout beter te begrijpen is voor kiezers. De supervisor voor de verkeizingen in Indian River County, ook in Florida, heeft hetzelfde ontwerp gekozen.
De heisa rond de stembiljetten en de ophef in Florida vier jaar terug heeft geleid tot een enorme groei in de aanvraag van absentee ballots, een stembiljet dat je in kan vullen als je op de verkiezingsdag niet kunt stemmen , bijvoorbeeld omdat je niet in de staat of in het land bent. De kiezers lijken wantrouwend te staan tegenover de nieuwe stemcomputers. Het aantal vragen is verdrievoudigd vergeleken met vier jaar geleden. In Palm Beach zijn al 30.752 aanvragen binnengekomen.Lachen om het circus
"Republicans went from Arnold Schwarzenegger last night to Dick Cheney tonight. It's like, Arnold's like the picture in the dating service ad, and Dick's the guy who shows up." --Jay Leno

"Monday on NBC Bush said about the war on terrorism, 'I don't think we can win it.' And yesterday he said at a rally, 'We will win it." John Kerry is furious. Now Bush is beating him on flip-flopping. Hey, that was his issue." --Jay Leno

"On Monday President Bush said that we can't win the war on terrorism. Yesterday he said that we will win the war on terrorism, but earlier today he predicted a tie." --David Letterman

"Protesters made it inside the Republican convention and started taking off their clothes. Republicans said it could have been worse, one of the naked protesters could have been Michael Moore." --Conan O'Brien

"Arnold Schwarzenegger spoke at the convention. It was historic. I believe it was the first time that a former Mr. Universe bodybuilder addressed a national convention since, well, Janet Reno." --David Letterman

"Word now is circulating that Republicans are not tipping the hotel staff where they stay. And I'm thinking, Come on folks! Why not spread some of that Halliburton loot around?" --David Letterman

"Earlier this week the Republican party held a reception for black Republicans. Apparently the receptions was a big success. They both showed up." --Conan O'Brien

"Arnold is a powerful weapon for the GOP. He appeals to Republicans, Democrats, Liberals, Conservatives -- everybody but film critics." --Jay Leno

"Laura Bush also spoke last night. Very eloquent. She's been here before. A very gracious woman. She never once referred to Teresa Heinz Kerry by name, she only called her 'That Ketchup Bitch.'" --Jay Leno

"Last night at a New York bar a group of reporters was told to move out of their seats so President Bush's daughters could sit down. Not because they are daughters of the president, but because they are regulars." --Conan O'Brien

"John Kerry keeping a low profile this week. He said he wanted to get away and go someplace where no one would expect to see him. So I guess he showed up at his old seat in the Senate. Nobody's going to look for him there." --Jay Leno

"In an interview on CNN today President Bush said he remembers John Kerry's anti-war testimony from 1971. And he said talking about it in the campaign is fair game. He remembers it? I thought Bush couldn't remember anything from the '70s." --Jay Leno

"In the war on terrorism -- Osama bin Laden's cook and chauffeur have been captured. You get the feeling this is not the big victory Republicans were hoping for. More good news. It seems we're now closing in on bin Laden's pool boy and Pilates instructor." --Jay Leno

"Here's the hypocrite of the week award, in Virginia, Congressman Ed Schrock, who opposed gay marriage and gays in the military suddenly dropped out of the race after allegations came out he called some gay sex hotline. You know who answered the phone? The governor of New Jersey!" --Jay Lenovrijdag, september 03, 2004
Slotdag: Bush ontvouwt plannen voor volgende vier jaar
De Republikeinse conventie zit er op. Voordat president Bush het podium betrad gaf gouverneur van New York George Pataki nog een nette samenvatting van de afgelopen vier dagen in New York. Elk thema, elke bijzin, het hele script voor alle toespraken werd door Pataki nog eens bondig en ontdaan van alle kracht Madison Square Garden ingefluisterd. Gene spreker, terwijl hij toch genoemd wordt als een van de mogelijke opvolgers van president Bush over vier jaar.
De toespraak van president Bush was precies wat er van hem verwacht werd. De onvermijdelijke terugblik naar 11 september, de inval in Afghanistan en die in Irak passeerden al vroeg in het verhaal. 11 september en Irak waren zelfs terugkerende thema's. Verder roemde hij zijn prestaties op binnenlands gebied: het aannemen van de "Leave no Child behind"-wet, betaalbare medicijnen voor ouderen, de belastingverlaging en de bescherming van de Amerikaanse bevolking. Volgens Bush was de economie weer aan het herstellen; banen werden weer gecreëerd. Verder kwam de staat van de economie niet meer terug in het verhaal.
Bush was nog steeds de compassionate conservative van vier jaar geleden, waarbij leidraad was dat de vrijheid (kwam regelmatig aan bod) voor iedereen behouden moest blijven, dat de overheid niet het leven van de Amerikanen moest runnen. Hij was er trots op dat steeds meer vrouwen aan het arbeidsproces deelnemen. Dat was volgens hem het bewijs van een veranderende wereld (het kan ook het bewijs zijn dat de man niet genoeg verdient om zijn gezin te onderhouden).

Bush kwam met concrete plannen voor de komende vier jaar:
- Door de groeiende economie zullen meer banen gecreëerd worden. De kunstmest van Bush voor de economie is het beperken van de overheidsuitgaven, het permanent maken van de belastingverlaging en het snijden in de regelgeving.
- Bush gaat streven naar minder afhankelijkheid van buitenlandse energiebronnen. Meer details gaf hij niet, maar hij zou werk kunnen gaan maken van het boren in de natuurgebieden van Alaska. Daar wilde hij de afgelopen vier jaar al aan beginnen. Hij heeft al geld gestoken in onderzoek naar alternatieve energiebronnen.
- Bush wil een einde aan onnodige rechtszaken tegen bedrijven, die meestal miljoenen dollars smartengeld voor de slachtoffers (maar erger nog, voor de letselschadejuristen) oplevert. Dat gaat volgens Bush ten koste van bedrijven en arbeiders.
- Bush wil de belastingstelsel omgooien. De achterdeurtjes die er door belangengroepen in zijn aangebracht moeten op slot. Bush zoekt steun van beide partijen voor de vereenvoudiging van het hele stelsel.
- Arbeiders moeten blijven doorleren. Dus er komt geld voor opleidingen, training, community colleges. Amerika moet met iedereen over de hele wereld de concurrentie kunnen aangaan.
- Meer mensen moeten tegen ziektekosten verzekerd gaan worden. Kleine bedrijven moeten in een coöperatie samengaan om zo goedkopere premies bij verzekeraars af te kunnen dwingen. Beslissingen over de gezondheid moeten worden genomen door de arts en de patiënt, niet door de bureaucraten in Washington (volgens mij nemen nu vooral de verzekeringsmaatschappijen die beslissingen en die blijven bij Bush buiten schot).
- Meer mensen moeten een eigen huis kunnen kopen. Bush wil 7 miljoen nieuwe betaalbare huizen op de markt hebben in tien jaar.
- Social Security: jongeren moeten een deel van hun premie op eigen rekeningen kunnen zetten zodat Washington niet aan hun geld kan komen.
- Onderwijs: hogere standaarden, resultaatgerichtheid, verantwoording en testen van leerlingen zodat ze extra onderwijs kunnen krijgen wanneer dat nodig is: een voortzetting van Leave No Child Behind dus. Ook wil Bush zorgen voor gezondheidszorg voor kinderen.
- Binnenlandse veiligheid: het leger wordt gereorganiseerd, net als de inlichtingendiensten. Terroristen moeten buiten de VS worden aangevallen, zodat zij niet de kans hadden om dat in de VS te doen. Er moet vrede in het Midden-Oosten komen. Op dit moment in de speech werd een demonstrant fluks uit de zaal verwijderd.
Nu was het moment gearriveerd om John Kerry te bekritiseren. Kerry stemde de afgelopen vier jaar overal tegen. Hij was maar voor één ding: geld uitgeven en dat geld krijgen door belasting te heffen: tax and spend. Hoe Bush aan de miljarden wil komen die zijn plannen zullen gaan worden, bleef onduidelijk (maar in ieder geval niet door belastingverhoging).

Tijd om weer over de bestrijding van het terrorisme te praten en uit te leggen waarom Irak aangevallen moest worden. En ook tijd voor het afvoeren van demonstrant nummer 2 (hoe zijn ze binnen gekomen?)
Maar om bij de strijd te blijven: 50 miljoen mensen bevrijd, democratie naar het Midden-Oosten geëxporteerd.
Weer even een trapje naar Kerry: hij had voor de oorlog gestemd maar tegen de financiële steun om het leger van wapens en kogelvrije vesten te voorzien (een geliefd kritiekpunt, maar de werkelijkheid ligt een stuk subtieler. John Kerry stemde voor een budget voor de extra uitrusting voor het leger, maar Bush was daar tegen omdat er regels waren gesteld aan 20 miljard wederopbouwbudget. Een wet waarin voor die 20 miljard een blanco cheque werd gegeven werd getekend door Bush, maar Kerry stemde tegen. Halliburton was een van de bedrijven die profiteerde van deze blanco cheque).
Nederland werd nog genoemd als onderdeel van de "coalition of the willing", die door Kerry denigrerend de "coalition of the coerced and the bribed" was genoemd (dat leverde een "boeh!" uit de zaal op).

Een lichter moment was toen Bush zijn zwakte opnoemde. Hij had moeite met het Engels ("People sometimes have to correct my English. I knew I had a problem when Arnold Schwarzenegger started doing it."). Zijn loopje (dat in Texas "lopen" heet) en zijn botheid, waarvan hij zijn moeder de schuld gaf.
Toen Bush voor de laatste keer de grootsheid en lotsbestemming van de Verenigde Staten aanriep, hield het publiek het niet droog (inzoomen van de camera op traan wegpinkende vrouw). "This young century will be liberty century."
"God bless you, and may God continue to bless America." Applaus, familie, Cheney en aanhang, muziek, ballonnen (vielen niet zo massaal als ik wel gehoopt had) en confetti (viel wel in grote hoeveelheden). De toespraak van een uur was een passend slot van de Republikeinse conventie.
Bij CNN werd er nagepraat met Terry McAuliffe, voorzitter van de Democratische conventie. Die vond de hele toespraak maar niets: waar was Bush in de afgelopen vier jaar? Hij had kritiek dat Bush het niet had gehad over outsourcing van banen en de hoge werkloosheid. Het leek alsof McAuliffe een oude State of the Union had gehoord, waar nog niets van was gerealiseerd.

Na de Democraat mocht Bush-adviseur Ralph Reed nog even reclame maken voor Bush. Op de vraag hoe Bush dacht al die nieuwe plannen te gaan bekostigen gaf hij een antwoord dat niet eens in de buurt van een antwoord op de vraag kwam. Wolf Blitzer van CNN leek niet geïnteresseerd genoeg om de vraag nogmaals te stellen.
John Kerry gaf om 12 uur 's nachts in Ohio in een toespraak een eerste reactie op de speech van Bush. Ik heb Kerry's verhaal nog niet helemaal gelezen, maar de persbureaus melden dat Kerry de president "unfit to lead this nation" noemde (dat hadden de Republikeinen de laatste dagen ook steeds over hem gezegd), en hij viel de oorlogsregering aan die bestond uit mannen die zich allemaal onder de militaire dienst hadden uitgewurmd (met uitzondering van Colin Powell dan).
De nationale campagne is nu echt begonnen.Kort nieuws
Gospel. Rock met een Christelijk tintje. Frank Sinatra-liedjes. Tunes van Broadway hits. Niet te vergeten country. Als dat de muziekkeus van de Republikeinse conventie niet is. De brave, waterige acts zijn te horen in de centrale hal, de iets gewaagdere muziek vindt plaats op feesten elders. Woensdag was dat bijvoorbeeld Kid Rock, op ene feest ter ere van Dennis Hastert, de House Speaker die ongetwijfeld nog nooit van het getatoeëerde wezen Rock had gehoord.

Het bewijs dat de Republikeinen geestelijk zijn blijven steken in hun zevende levensjaar werd geleverd toen op woensdag een video werd gedraaid waarin de hoofdrol werd gespeeld door Barney, de zwarte Schotse terriër van de Bush-familie.
Barney wordt in een knullig schuifdeurentoneelstukje ingezet om de populariteit van Bush op te krikken. Bijrollen voor topadviseurs Karl Rove en Andy Card.
Dieptepunt (de Republikeinen noemen dat het hoogtepunt) is het debat tussen Barney en de fictieve hond van John Kerry: Fifi, een sokpop met een Franse baret. Barney blaft: "Make tax cuts permanent" en Kerry's dog "Raise taxes forever!" Dit alles onder het motto: ridiculiseer Kerry waar je maar kan. Filmpje staat nog niet online op de Bush-website, helaas.

Op dag drie van de conventie minder arrestaties dan de dagen ervoor. Kennelijk hebben de actievoerders, toeristen en passanten door de je op gene enkel ogenblik op straat stil moet staan, want dan vlieg je onherroepelijk de arrestantenwagen in. De vangst was daarom maar 20 personen, waaronder de actievoerders die het conventiegebouw waren weten binnen te dringen, waarna ze onder gejuich van het aanwezige publiek in handboeien werden afgevoerd.

John Kerry gaat weer de buis op met een nieuwe tv-spot. Coast-to-coast, in vrijwel alle battleground states, te beginnen in Florida en de week erop in Ohio.
De spot zal draaien op alle lokale network affiliates (de lokale zenders die grotendeels de programmering van NBC, CBS, ABC en Fox overnemen), op de kabelzenders en op zenders die zich op minderheden richten. Kosten dezes: 50 miljoen dollar.

Een opschudden van zijn campagneteam wil John Kerry het niet nomen, maar er zijn wel wat rollen herverdeeld danwel overgedragen. Terug in de spotlights is voormalig persvoorlichter van Bill Clinton, Joe Lockhart, die voortaan de contacten met de pers zal afhandelen in het campagnevliegtuig. De halve adviseursrol van Doug Sosnik (ook voormalig Clinton-medewerker) wordt nu officieel en het contactpunt tussen de Democratische partij en de Kerry-campagne, John Sasso, krijgt ene nog grotere rol in de campagne.Keyes slaat door
Volgens Alan Keyes is Mary Cheney, de lesbische dochter van vice-president Dick Cheney, een zondaar. Keyes is voormalig Republikeins presidentskandidaat die de eindronde niet haalde en momenteel Republikeins senatorskandidaat voor Illinois. Ruzie in de partij. Liz, de zus van Mary werd met de uitspraak geconfronteerd in een interview met CNN maar ze wilde terecht niet op de zaak ingaan: "I guess I'm surprised, frankly, that you would even repeat the quote, and I'm not going to dignify it with a comment."
De Republikeinse partij is tegen het homohuwelijk en wil een grondwettelijke ban erop. Cheney zelf neemt een iets gematigder, subtiel standpunt in: laat de staten er zelf maar over beslissen.
De Log Cabin Republicans, een groep homoseksuele Republikeinen, stelde vast dat Keyes in zijn toch al niet bijster succesvolle carrière een nieuw dieptepunt heeft bereikt. Zeer conservatieve Republikeinen denken er net zo over als Keyes.Dikhuiden en sauzen
Wat kon je zoal aan speeltjes en souvenirs kopen op de Republikeinse conventie?
Er waren tal van spulletjes met een olifant erop, de Republikeinse mascotte: sokken, blocnotes, bumper stickers, manchetknopen, tassen en nog veel meer. Buttons met de tekst: "It's not right or left, it's right or wrong." Sterk.
Verder? Ketchup t-shirts (anti-Kerry, verwijzen naar het Heinz kethup-imperium waarvan mevrouw Kerry erfgename is). Een plastic pop van Saddam Hoessein, een speeltje voor je huisdier: "You can't get even but your pet can," 13,95 dollar. Roze badslippers (flip flops heten die dingen in de VS): "Guaranteed to flip-flop almost as much as John Kerry." Op de linker slipper de punten waar Kerry voor is en op de rechter slipper de punten waar Kerry tegen is. De lijstjes zijn identiek. Leuk, hè? 15 dollar per paar.Lobbyen voor 2008
De afgevaardigden op de Republikeinse conventie zijn populairder dan ze denken. Ze kunnen namelijk mogelijke kandidaten voor de verkiezingscampagne van 2008 tegen het lijf lopen, en die zullen zichzelf zonder omhaal bij hen aanprijzen. Veel afgevaardigden hebben in hun thuisstaat partijpolitieke functies, en zijn dus interessant om alvast gunstig te stemmen. Namen van mogelijk Republikeinse kandidaten die de ronde doen zijn Senator Chuck Hagel uit Nebraska, die al de afvaardigingen van Iowa en New Hampshire toesprak, de statne met de eerste voorverkiezingen. Senator Bill Frist bezocht een paar maanden gelden al New Hampshire. Dat zal ook niet zonder reden geweest zijn. Hetzelfde geldt voor George Pataki, die donderdag de president zal inleiden met een toespraak. Zou dat al een signaal kunnen zijn? Het zou zo maar kunnen.Potten en zwarte ketels
De Democraten roepen al een tijdje dat de Republikeinen een verkeerde voorstelling van zaken geven omdat ze op de Republikeinse conventie geen conservatieve en anti-abortus Republikeinen op het podium hebben. Dat kwam ze natuurlijk op een tegenaanval te staan, ditmaal van de Republikeinse bijter Newt Gingrich, de tijdens Clinton een tijd invloedrijke Speaker van het Huis van Afgevaardigden, met wie de president het toen meermalen aan de stok had (ik noem het sluiten van het overheidsapparaat in Washington omdat Gingrich het budget had afgekeurd). Gingrich kaatste de bal hard terug: "a party of narrow-minded bigotry. It's called the Democrats. […]"They've not had a single right-to-life Democrat speak at their convention in three or four conventions now. You ought to go talk to the Kerry campaign about why it is that the only pro-life Democrat to speak at a national convention this year is Zell Miller, and he wasn't in Boston."
Ik vind dat beide partijen hierover het best maar het zwijgen toe kunnen doen.De twee-maandengrens is bereikt
Het is nog 60 dagen voor de verkiezingen. Een belangrijk punt in de verkiezingsstrijd, want volgens de nieuwe campagnefinancieringswet mogen actiegroepen geen tv-spotjes meer maken waarin kandidaten voor het Witte Huis of de Senaat worden genoemd. Dat zou een eind moeten brengen aan de negatieve spotjes tegen president Bush en John Kerry. Behalve als je de kleine lettertjes van de wet leest. Daarin staat namelijk dat groepen die geld gebruiken dat alleen door individuele donoren is gegeven, uitgezonderd zijn van deze wettelijke beperking.
Dus wat hebben heel veel groepen gedaan: inderdaad, als een gek geld van individuen binnengehaald. Democratische groeperingen zoals de Media Fund en MoveOn.org hebben in die context veel gehad aan de miljoenendonaties van miljardair George Soros. Maar ook Republikeinse groepen zijn met het inzamelen succesvol gebleken. Ik noem maar ene groep als de Swift Boat Veterans For Truth, die we nog kennen van een stel zeer pittige spotjes tegen Kerry. Ook het Republikeinse Progress for America Voter Fund heeft tientallen miljoenen van individuele Republikeinen verzameld. Ze zullen alleen wat omzichtiger hun voorkeur kenbaar moeten maken, want ze mogen nog steeds niet zeggen: "stem op die", of "stem niet op die." Maar dat deden ze toch al niet.
(Hoe ver men gaat om de andere partij, en in dit geval een financier, zwart te maken, mag het volgende citaat van Republikeinse Speaker van het Huis van Afgevaardigden Dennis Hastert aantonen: "You know, I don’t know where George Soros gets his money. I don’t know where - if it comes overseas or from drug groups or where it comes from" (in de New York Daily News). Dat is het schoolvoorbeeld van een smear campaign. Een waartoe Republikeinen zich eigenlijk niet toe zouden moeten verlagen.)Laura Bush prominenter
Wat is het sterkste punt van president Bush? Beter gezegd; wie is het sterkste punt van president Bush? Zijn vrouw Laura. Uit peilingen blijkt dat zij stukken populairder is dan haar echtgenoot en dat speelt de campagne vanzelfsprekend uit. Zij heeft een grotere rol binnen die campagne dan vier jaar geleden. Tweederde van de ondervraagden heeft een positief beeld van haar, tegenover iets meer dan de helft voor de president.
Misschien helpt het dat haar toespraken altijd minder politiek zijn dan die van haar man. Zij spreekt over onderwerpen als onderwijs en leesvaardigheid, onderwerpen waar iedereen het vaak wel over eens is.Blogging the elephants
Ze waren er dus toch, die webloggers op de Republikeinse conventie. Helemaal gemist, want ze stonden wel aangekondigd op de website van de conventie, maar daar bleef het uiteindelijk erg leeg. Ach, de webloggers op de Democratische conventie had ik ook al gemist. Is de stand weer gelijk.Lachen om het circus
"You probably know it's been crazy here in New York City with the convention. We have had naked people in the streets. We have had all-night parties, arrests. And that's just the Bush twins." --David Letterman
"The Republicans are in town this week. Don't worry, they will only be here until we are capable of self rule." --David Letterman
"Over 800,000 New Yorkers left during the convention. Boy, Bush really knows how to clear a room, doesn't he? 800,000 people leave town because of the Republican convention. They raise the terror alert in New York to elevated, no New Yorkers leave. A threat by al Qaeda to destroy our financial institution, New Yorkers stand firm. Republicans come to town it's like, Get out of here." --Jay Leno
"Arnold Schwarzenegger spoke tonight at the convention. At first they were planning on having Arnold speak on the same night as President Bush but, then they realized, oh no, the convention interpreter's head would have exploded." --Jay Leno
"Michael Moore, the documentary film maker, was at the convention last night. That explains the tight security around the buffet line." --David Letterman
"You see the pictures in the paper today of John Kerry windsurfing? He's at his home in Nantucket this week, doing his favorite thing, windsurfing. Even his hobby depends on which way the wind blows." --Jay Leno
"John Kerry spent yesterday wind surfing -- because when you're in a statistical dead heat you just want to kick back and relax." --David Letterman
"The Republican National Convention got underway last night. Or as Democrats call it, Fear Factor. ...Monday's theme was courage. Tuesday's is compassion. And Wednesday and Thursday's themes are gas and oil." --Jay Leno
"Last night the Secret Service tackled a man that was screaming profanity and running towards Dick Cheney. Afterwards the Secret Service said they never realized Michael Moore could move so fast." --Conan O'Brien
"Many people in Britain are upset because last night at the convention Giuliani compared President Bush to Winston Churchill. Not only that, President Bush is upset because he has no idea who Winston Churchill is." -Conan O'Briendonderdag, september 02, 2004
Chatten met correspondenten
Net als tijdens de Democratische conventie biedt de NOS de mogelijkheid om met correspondenten Charles Groenhuijsen (Journaal) en Tim Overdiek (Radio 1 Journaal) te chatten. Vorige keer was een groot succes.
De chat is vanavond, donderdag 2 september, om 20.30 uur, op deze pagina.Vuurwerk op dag 3 in New York
De Republikeinen hebben weer keihard toegeslagen. Het grootste vuurwerk, zeg maar de grootste brandbom, kwam vannacht van Democratisch senator Zell Miller, die de Republikeinse conventie toe mocht spreken. Hij stelde zijn gastheren niet teleur. De speech was de felste tot nu toe en ik verwacht niet dat ze nog feller worden. De speech van vice-president Dick Cheney was haast gematigd vergeleken met die van Miller. Niet voor niets noemde CNN-anchor Wolf Blitzer Miller "Dick Cheney's Dick Cheney" of wel de vechthond voor Dick Cheney, die meestal weordt ingezet om de felle uithalen naar de Democraten te leveren. Een briljante zet van de organisatie.
De senator uit Georgia klonk soms conservatiever dan de conservatieve Republikeinen. "Motivated more by partisan politics than by national security, today's Democratic leaders see America as an occupier, not a liberator," zei Miller, die daarbij voor het gemak vergat dat ook president Bush de Amerikaanse militairen in Irak een bezettende macht heeft genoemd. Hij viel zijn partij meer dan af: "But don't waste your breath telling that to the leaders of my party today. In their warped way of thinking America is the problem, not the solution." Kerry kreeg een flinke veeg uit de pan: "And, no pair has been more wrong, more loudly, more often than the two Senators from Massachusetts, Ted Kennedy and John Kerry. Together, Kennedy/Kerry have opposed the very weapons system that won the Cold War and that is now winning the War on Terror." Hij somt een aantal gevechtsvliegtuigen en -wapens op die John Kerry zou hebben geprobeerd tegen te houden. Dat kan best, maar het was minister van defensie Dick Cheney die onder Bush Senior een aantal van dezelfde wapens wilde wegbezuinigen. Maar de selectie doet het goed bij de gedelegeerden: " I could go on and on and on: Against the Patriot Missile that shot down Saddam Hussein's scud missiles over Israel, Against the Aegis air-defense cruiser, Against the Strategic Defense Initiative, Against the Trident missile, against, against, against. This is the man who wants to be the Commander in Chief of our U.S. Armed Forces? U.S. forces armed with what? Spitballs?
Twenty years of votes can tell you much more about a man than twenty weeks of campaign rhetoric."
En dat vond Miller nog niet genoeg: "Senator Kerry has made it clear that he would use military force only if approved by the United Nations. Kerry would let Paris decide when America needs defending. I want Bush to decide. John Kerry, who says he doesn't like outsourcing, wants to outsource our national security. That's the most dangerous outsourcing of all. This politician wants to be leader of the free world. Free for how long?"

De toespraak van Dick Cheney leek daarna bijna bedeesd. Hij begon leuk: "And I may say a word or two about his opponent. I am also mindful that I have an opponent of my own. People tell me that Senator Edwards got picked for his good looks, his sex appeal, and his great hair. I say to them how do you think I got the job?" De toespraak ging verder vooral over het leiderschap van president Bush en de noodzaak om hem nog vier jaar aan te houden.
Cheney: "In this election, we will decide who leads our country for the next four years. Yet there is more in the balance than that. Moments come along in history when leaders must make fundamental decisions about how to confront a long term challenge abroad and how best to keep the American people secure. […]This nation has reached another of those defining moments. Under President Bush we have put in place new policies and created new institutions to defend America, to stop terrorist violence at its source, and to help move the Middle East away from old hatreds and resentments and toward the lasting peace that only freedom can bring. […]For that reason, ladies and gentlemen, the election of 2004 is one of the most important, not just in our lives but in our history."
Maar ook de vice-president sloeg een paar ballen laag over het net: "Even in this post-9/11 period, Senator Kerry doesn't appear to understand how the world has changed. He talks about leading a "more sensitive war on terror," as though Al Qaeda will be impressed with our softer side." Dat was weer lekker scoren, maar een blik in het woordenboek zou Cheney sieren, want hij begrijpt zelf niet wat het woord 'sensitive' betekent.
Het meeste success had Cheney met het volgende: "On Iraq, Senator Kerry has disagreed with many of his fellow Democrats. But Senator Kerry's liveliest disagreement is with himself. His back-and-forth reflects a habit of indecision, and sends a message of confusion. And it is all part of a pattern. He has, in the last several years, been for the No Child Left Behind Act and against it. He has spoken in favor of the North American Free Trade Agreement and against it. He is for the Patriot Act and against it. Senator Kerry says he sees two Americas. It makes the whole thing mutual America sees two John Kerrys." Daarop haalde de hele zaal zijn badslippers tevoorschijn, zwaaide met de armen boven het hoofd van links naar rechts en scandeerde "flip flop" totdat het gênant werd.

Dit was een avond die de kijkers, Democraat en Republikein, niet snel zullen vergeten. De toespraak van Bush lijkt er nauwelijks meer toe te doen. De media zullen op de opiniepeilingen wachten om te zien of de conventie een succes was. Dat is nergens voor nodig. Ik durf nu al te beweren dat dat zo is.
Maar John Kerry kan er wel zijn voordeel mee doen. Hij heeft gezien wat hij de komende twee maanden kan verwachten. En hij kan zich dus voorbereiden op wat er gaat komen. In de wandelgangen gaat al het gerucht dat hij er niet aan ontkomt om wijzigingen in zijn campagneteam aan te brengen. Maar het is veel belangrijker dat hij wijzigingen aanbrengt in zijn strategie. Een zondebok aanwijzen kan iedereen. Het nut ervan valt te bezien.
Kerry moet twee dingen zeker doen: hij moet uit het defensief en dus het initiatief weer nemen, en hij moet komen met een goed antwoord op de "flip flop"-beschuldiging die de Republikeinen zo succesvol op stoom hebben gebracht. Bijvoorbeeld door daadkrachtig de bal terug te kaatsen. President Bush heeft vaak genoeg het ene gezegd en het andere gedaan. Daar zijn al boeken over volgeschreven (ik zou de Kerry-campagne "The book on Bush" van Eric Alterman en Mark Green aanraden). En Kerry moet zijn staf uitbreiden met een geniaal bijtertje zoals Karl Rove bij Bush is en James Carville bij Bill Clinton was. Hij moet het voor elkaar zien te krijgen dat het Bush-team gene tijd meer heeft om Kerry te ridiculiseren en te kleineren. En wat mij betreft houdt Kerry op met het oprakelen van de Vietnam-oorlog. Dat weten we nou wel.
Maar het is duidelijk: uit het woordenboek van de presidentsverkiezingen van 2004 kan gerust het woord "rustig" gescheurd worden.Kort nieuws
Tijdens de speech van vice-president Dick Cheney werd een vrouw in de hal gearresteerd. Er waren wel acht veiligheidsmensen die zich er mee bemoeiden. Binnen de kortste keren was ze de zaal uitgewerkt. Wie zij was en waarom zij werd afgevoerd is tot op heden niet duidelijk, want geen enkel persbureau en geen enkele krant maakt er melding van. Ze zal wel iets vervelends geroepen hebben, net als veel Democraten die thuis voor de tv zaten.

Ralph Nader overweegt of hij in Massachusetts naar de rechter zal stappen om toch op het stembiljet te komen. Hij had 10.000 handtekeningen nodig, maar hij wist er in de staat maar 8.132 te verzamelen. Hij wil de achterhaaldheid en oneerlijkheid van het huidige systeem van toelating aanvechten (aan de Republikeinse en Democratische partij worden dergelijke eisen namelijk niet gesteld), maar geldtekort zou de rechtszaak wel eens in de weg kunnen zitten.

5000 werklozen hebben in stilte gedemonstreerd tegen het aantal verloren gegane banen onder president Bush. Zij vormden een symbolische rij werklozen van 5 kilometer voor het arbeidsbureau, van Wall Street tot Madison Square Garden, waar de Republikeinse conventie wordt gehouden. De demonstratie verliep rustig.

Bush senior noemt beweringen dat hij zijn invloed gebruikt zou hebben om zijn zoon George junior uit het leger te houden een grove leugen. Dat zei hij tijdens een interview voor de Early Show van CBS: "Nobody's come up with any evidence, and yet it's repeated all the time." Dat is ook een manier om er tegenaan te kijken. Het bewijs is niet gevonden en dus is het niet waar. Welles-nietes.

De campagne van president Bush is een rechtszaak begonnen tegen de Federal Election Commission, die volgens de campagne niets doet met de klacht om op te treden tegen de anti-Bush-actiegroepen, die miljoenen aan spots de ether in slingeren. De rechtszaak is een eerste stap om de 527-groepen wettelijk te verbieden.

De camera's gingen wel aan op dag 2 van de Republikeinse conventie. De hoofdreden was natuurlijk de speech van gouverneur Arnold Schwarzenegger van California. De Amerikaanse tv-stations kunnen het zich niet veroorloven om de populaire acteur/politicus niet rechtstreeks te vertonen. Een van de ABC-correspondenten liet zich ontvallen dat hij Schwarzenegger een betere politicus vindt dan dat hij ooit acteur is geweest.Rel in de maak?
Vol trots wist de organisatie van de Republikeinse conventie te melden dat wel 144 soldaten die nu nog in dienst zijn als afgevaardigde voor hun staat aanwezig zijn in New York. Boodschap: onze jongens weten wel op welke partij ze moeten stemmen.
Maar dat zou wel eens een probleem op kunnen leveren, want wat staat er in Department of Defense Directive 1344.10? "A member on active duty shall not ...
Participate in partisan political management, campaigns, or conventions (unless attending a convention as a spectator when not in uniform)." Een afgevaardigde kan men toch niet een toeschouwer noemen. Dit lijkt een overtreding van de Uniform Code of Military Justice en van eerder genoemde richtlijn. Maar of dit groot nieuws wordt, ik betwijfel het.Op zoek naar boek
Het boek Unfit for Command is nog maar moeilijk te vinden. Dat ligt volgens de boekhandels aan de uitgever van het boek, Regnery, maar volgens conservatieven aan de boekhandels, die natuurlijk ook links zijn, net als de media.
Ook online zjin boeken moeilijk te vinden, maar potentiële kopers (en tegenstanders) kunnen hun (on)genoegen over de beschikbaarheid of het boek vrijwel ongecensureerd kwijt op sites als Amazon.com. De normale regels die Amazon hanteert bij het door lezers laten beoordelen van boeken (het Recommendations-gedeelte), zijn bij deze titel voor een deel opgeschort, zodat rechtstreekse aanvallen op de schrijvers en op iedereen eigenlijk, zijn toegestaan. De grens wordt getrokken bij scheldwoorden en schuttingtaal. Dit is de boodschap van Amazon: "We've decided to suspend our normal customer review policies and rules for this title. For example, we usually prohibit ad hominem attacks. That policy in particular seems to be incompatible with presidential election year politics. Therefore, short of obscenities, reviews on this book are now a free-for-all. We take no responsibility for the following discussion. Aren't presidential election years great? Have fun!"
En "fun" hadden de lezers: zelden zulke aanvallen en verdedigingen bij een boek gezien als bij "Unfit for command". Voor- noch tegenstanders zijn tot enige nuance in staat. Smullen.Kerry: Aah, kom op Bush, debatteer nou!
Het antwoord weet John Kerry al. Maar dat neemt niet weg dat hij nogmaals president Bush uitdaagt om vanaf nu elke week met elkaar in debat te gaan. Elke week een ander onderwerp elke week camera's erbij. Kerry zou het graag doen. Hij is de uitdager van de president en zou bij nog meer mensen bekend worden als hij vaker met zijn kop op tv kwam, zeker als hij debatteert met de president. Bovendien is Kerry op papier althans een veel beter debater dan Bush.
Reden genoeg voor Bush dus om niet op de uitdaging in te gaan. Steve Schmidt, een van de woordvoerders van de Bush-campagne had niet meer dan een sneer over voor Kerry: "During the next few weeks, John Kerry should take the time to finish the debates with himself." Bush kijkt wel uit om zich elke week kwetsbaar op te stellen, om hem af te leiden van de campagne en om zijn tegenstander meer bekendheid te geven dan strikt noodzakelijk. En hij heeft daarin strategisch gezien natuurlijk groot gelijk.Voorname economen voor Kerry
Tien Nobelprijswinnaars, alle tien econoom, hebben hun steun uitgesproken aan John Kerry. Dat schreven zij in een open brief aan het Amerikaanse volk. Daarin stond ook dat president Bush "embarked on a reckless and extreme course that endangers the long-term economic health of our nation." De economen hebben vooral problemen met de "poorly designed" belastingverlagingen die tot enorme tekorten hebben geleid en geen banen hebben gecreëerd, een "fiscal irresponsibility threatens the long-term economic security and prosperity of our nation."
Dat kan Bush in zijn zak steken. Maar ach, tien stemmen minder, zo spannend zal de race toch niet worden dat dat iets uitmaakt?
Namen? George Akerlof en Daniel McFadden van de University of California at Berkeley, Kenneth Arrow en William Sharpe van Stanford University, Daniel Kahneman van Princeton University, Lawrence Klein van de University of Pennsylvania, Douglass North van Washington University, Paul Samuelson en Robert Solow van MIT en Joseph Stiglitz van Columbia University.Buchanan hakt in op Bush
Patrick Buchanan is de meest principiële conservatief die er in de Verenigde Staten rondloopt. Vier jaar geleden stemden in Florida opeens allemaal Joodse bejaarden op hem, omdat het kiesbiljet zo knullig was vormgegeven. Het liefst had hij al die stemmen aan Gore gegeven, voor wie de stemmen naar alle waarschijnlijkheid waren bedoeld. Buchanan was speechschrijver van president Reagan en vier jaar geleden presidentskandidaat voor de Reform Party. Dit jaar doet hij niet mee, maar schreef hij een boek. Dat doet hij wel vaker, een boek schrijven. In zijn boek, getiteld "Where the Right Went Wrong", zet hij met gedrevenheid de aanval in op president Bush. Buchanan, een isolationist, vindt de inval in Irak een van de grootste strategische blunders van de laatste 40 jaar: "If prudence is the mark of a conservative, Mr. Bush has ceased to be a conservative."
Het boek komt natuurlijk niet voor niets vlak voor de Republikeinse conventie uit. Dan is het namelijk eenvoudig om de aandacht op te eisen. Zeker met een aanval op Bush. De conservatieven in de Republikeinse partij zullen tot op zekere hoogte open staan voor de argumentatie van Buchanan: "The reason I wanted it out now is, it addresses big issues that are not being addressed in this campaign: the massive and growing deficit, the disintegration of the culture and a Wilsonian foreign policy that means war ad infinitum."
In 1992 hield Buchanan nog een speech op de Republikeinse conventie, volgens sommigen het begin van het einde voor president Bush senior. Hij sprak daar in niet mis te verstane bewoordingen over een cultuuroorlog, die in de VS woedde. Hij staat nog steeds bij zijn woorden: "Was I not right? When you take a look at how everybody says there is a dividing line between red states and blue states, and the dividing line is between people who go to church at least once a week and people who don't, there is a culture war going on in this country."Lachen om het circus
"Tonight was the opening night of the Republican convention and the theme for this year's convention is building a more hopeful ... ah, who cares." --David Letterman
"President Bush now says the problems we're having in Iraq are because we won the war too quickly. He says the war was 'a catastrophic success.' He's also calling the economy a 'disastrous achievement.'" --Jay Leno
"The Republican Convention goes on all week, and of course, the highlight will be toward the end of the week. George Bush will show up for one day, you know, just like he did in the National Guard." --David Letterman
"The Republican Convention opened up here the other day in New York City. Over the weekend with the Republicans in town it was just like the sixties. The air was full of tear gas and weed. ... Great times in New York City -- we got the protesters, we got the riot police, we got the bomb sniffing dogs. I mean, where do you folks go next, Najaf?" --David Letterman
"If you are planning on going to the convention, even if you are a delegate, you're going to get frisked, you're going to get patted down, you're going to get groped, and that's just by Arnold Schwarzenegger." --David Letterman
"The latest issue of GQ magazine, John Kerry talks about what a man should look for in a woman. GQ? If John Kerry is going to talk about what he likes in a woman, shouldn't it be in Fortune or Money magazine?" --Jay Leno
"Our USA team ended up winning 103 medals, although I understand today, a group of Vietnam swift boat veterans came forward to say that a lot of the athletes really didn't earn all their medals." --Jay Leno
"Good news today for Florida -- they've just selected the observers who will work on Election Day to make sure the votes are counted fairly. The bad news -- it's the Olympic gymnastic judges." --Jay Leno
"Scary moment for Dick Cheney. He was on Air Force 2 when a small plane came towards them. Air Force 2 had to take emergency action to avoid hitting it. For a minute there, George Bush was this close to becoming acting president." --Jay Lenowoensdag, september 01, 2004
New York, dag 2
De Republikeinen sparen helemaal niet kool en geit, zoals ik eerder voorspelde. Nee, ze gaan er hard tegenaan op de Republikeinse conventie in New York. Mochten gisteren Rudy Giuliani en John McCain al op de man spelen, vannacht was het de beurt aan gouverneur van California Arnold Schwarzenegger. Natuurlijk, weer een verzameling oneliners om van te smullen, maar ik zie niet goed waarom hij de Democraten als leugenaars moet neerzetten, bovendien zonder verdere toelichting: "Speaking of acting, one of my movies was called "True Lies." It's what the Democrats should have called their convention." De speech was nog gene minuut oud. De toon was gezet.
Daarna werd president Bush in een adem genoemd met de grootste Republikeinse presidenten: "I'm proud to belong to the party of Abraham Lincoln, the party of Teddy Roosevelt, the party of Ronald Reagan and the party of George W. Bush." De vergelijking met de eerste twee gaat niet op, en de vergelijking met de laatste eigenlijk ook niet, al is het beleid van Bush voor ene deel wel te zien als schatplichtig aan dat van Reagan.
Vooraf werd door CNN gezegd dat Schwarzenegger het zou gaan hebben over het teerste punt in het beleid van Bush: de economie. Maar daarover ging de speech nauwelijks. Die ging erover dat iedereen Amerikaan kan worden, als hij maar wil. En als hij dan Amerikaan wordt, dan natuurlijk Republikein, want eigenlijk is er geen andere partij.
OK, om eerlijk te zijn, de gouverneur sprak wel even over de economie. Maar volgens mij had hij het over de economie van Never Never Land, en die over die van de VS: "The U.S. economy remains the envy of the world. We have the highest economic growth of any of the world's major industrialized nations. Don't you remember the pessimism of twenty years ago when the critics said Japan and Germany were overtaking the U.S.? Ridiculous!"
Oh, ja en wat een prachtige president, die George Bush. Luid applaus.

Tijd voor een "onverwachte" toespraak van Barbara en Jenna Bush, die hun vader introduceerden, die weer hun moeder introduceerde. Veel grappen. Geen venijn. Daar was iedereen hard aan toe.
Jenna Bush: "Our parents always encouraged us to be independent, and to dream big. We've spent a lot of time at the White House, so when we showed up for work the first day, we thought we had it all figured out. But, apparently, my Dad already has a chief of staff ... named Andy."
Barbara Bush: "When your Dad's a Republican and you go to Yale, you learn to stand up for yourself. So I knew I wasn't quite ready to be President - but #2 sounded good - who is this man they call Dick Cheney?"
Jenna Bush: "I think I know a lot about campaigns, after all my Dad and Grandfather have both run for President, so I put myself in charge of Strategy. Then I got an angry call from some guy named... 'Karl'?"
Barbara Bush: "We knew we had something to offer. I mean, we've traveled the world. We've studied abroad. But, when we started coming home with foreign policy advice, Dad made us call ... Condi?"

Ik denk dat we de leukste speech van de hele conventie nu wel hebben gehad.

Daarop volgde de toespraak van Laura Bush. Veel onderwijs, werkgelegenheid, gezondheidszorg, eigen huis. Luid applaus. Onderwijs en gezondheidszorg hebben echte belangstelling van Laura, de andere onderwerpen zijn door Karl Rove in de speech gestopt. Maar veel oprechter dan deze speech zullen ook niet meer horen in New York de komende dagen (misschien morgen nog Lynne Cheney).
Morgen is het de beurt aan vice-president Dick Cheney. Dat kan dus weer lachen worden. Maar niet voor de Democraten.Kort nieuws
De honderden kilo's confetti die donderdag over alle afgevaardigden op de Republikeinse conventie zal worden uitgestort, is bijzonder. Elke kleine snippertje zal namelijk voorzien zijn van het portret van president Bush, zijn vrouw Laura, vice-president Cheney of zijn vrouw Lynn. Spaar ze alle vier! Een zakje confetti kost volgens fabrikant Confoti 16,96 dollar. Maar daar krijg je wel 3200 papierstukjes voor.
Verder hangen er 12.000 ballonnen in de nok van de zaal. In elke ballon bevindt zich het beleid van president Bush, of lucht, zoals andere mensen dat noemen.

Als de Republikeinse conventie er op zit, donderdagnacht nog, vertrekt president Bush onmiddellijk voor een tour langs de swing states. Eerste halte: Wilkes-Barre, in Pennsylvania. Op vrijdag brengt de president een bezoek aan Milwaukee en Cleveland. Zaterdag met de bus door Ohio, Pennsylvania, Cleveland en op zondag is Bush in west Virginia. Niet goed voor het milieu ongetwijfeld, al dat gereis op korte stukjes, maar wel heel goed voor de campagne.

Ik vroeg me gisteren af of Charles Groenhuijsen zou mogen filmen tijdens een toespraak in prime time op de Republikeinse conventie. Afgelopen maandag mocht dat in ieder geval. Terwijl op de achtergrond John McCain nog stond na te genieten van het applaus dat hem ten deel viel, draaide Groenhuijsen een vakkundig standuppertje aan de zijkant van het podium. Ik ben benieuwd of hem dat na afloop van de speech van president Bush ook gaat lukken. Ik vermoed dat hij het niet eens probeert.
(Mocht hij dit lezen: stuur je wat Bush-confetti naar me op?)

John Kerry heeft aangekondigd om direct na de acceptatiespeech van president Bush op de toespraak te zullen reageren. Hij is dan in de o zo belangrijke battleground state Ohio, en daar kan hij wel wat steun gebruiken. De race is daar net zo spannend als in veel andere staten met een "close contest". John Edwards sluit zich bij Kerry aan.

Bijna duizend arrestaties in New York gisteren, meer wegens wangedrag dan vanwege het gebruik van geweld. Op een kleine uitzondering na verlopen de demonstraties namelijk geweldloos. Er waren meedere protesten tegelijk en hoewel er van geweld nauwelijks sprake was, werden er toch meer dan 970 arrestaties verricht. De man die eergisteren een politie-agent aanviel is op basis van videobeleden vastgezet. De demonstraties wearen gericht tegen de conventie maar ook tegen Dick Cheney (en zijn band met Halliburton) en Fox New Channel, dat van rechtse berichtgeving wordt beschuldigd.Bush in actie tegen 527's
President Bush heeft aangekondigd om het liefst samen met John Kerry er voor te zorgen dat de negatieve tv-spotjes van onafhankelijke 527-groepen via de rechter te laten verbieden. Woordvoerder van het Witte Huis Scott McLellan: "The president said he wanted to work together to pursue court action to shut down all the ads and activity by these shadowy 527 groups. If the court action doesn't work, then he would be willing to pursue legislative action and work with Senator McCain on that."
McCain is blij met het initiatief, maar wil de 527-organisaties niet zozeer afschaffen als wel onder de zelfde regels plaatsen als alle andere groepen die zich met de verkiezingen bemoeien. Dus geen soft money meer en onderwerping aan de regels van de Federal Election Commission. McCain wil overigens nog steeds dat de president de specifieke spotjes tegen Kerry veroordeelt, maar is tegelijk blij met de opmerkingen van Bush over de eer van Kerry en de bereidheid de verkiezingswetgeving aan te passen.Meeste Amerikanen misten Giuliani en McCain
Grote spannende toespraken gisteren, van John McCain en vooral van Rudy Giuliani. De kijkers naar de grote networks kregen ze allemaal niet te zien, in ieder geval niet integraal. De sound bites schoten wel over het scherm in de reguliere nieuwsuitzendingen de ochtend er na. Of men las erover in de kranten. Voor rechtstreekse beelden was men overgeleverd aan PBS, C-SPAN en de kabelnieuwszenders. De networks besteden maar een beperkte hoeveelheid tijd aan de conventies en bewaren die liever voor de toespraken van de vice-president en de president. Een kwestie van keuzes maken. Voor speelfilms, sport en comedyseries in het geval van de networks. Een beetje gelijk hebben ze natuurlijk wel: die leveren veel meer kijkers op en zorgen dus voor veel meer geld. De conventie is verder ontdaan van alle nieuwswaarde, met uitzondering van de toespraak van de Republikeinse president(skandidaat) Bush.Flip flop Bush
Oké, president Bush, wat is het nou? Kan de oorlog tegen het terrorisme nu wel of niet gewonnen worden? In een interview voor de Today Show van NBC sprak de president: "Can we win? I don't think you can win it. But I think you can create conditions so that the — those who use terror as a tool are less acceptable in parts of the world."
Maar wat zei Bush dinsdag tijdens een toespraak op de conventie van de American Legion, de grootste veteranenorganisatie in de VS: "In this different kind of war, we may never sit down at a peace table. But make no mistake about it, we are winning and we will win. We will win by staying on the offensive, we will win by spreading liberty."
Wie viel ook alweer John Kerry aan omdat hij het ene moment het ene zegt en dan op het andere moment het tegenovergestelde? Hmmm….We don't want Moore!
Michael Moore zat tijdens de speech van John McCain lekker tussen zijn journalisten-collega's (hij heeft namens dagblad USA Today een perskaart), werd hij opeens het centrum van de aandacht. Toen McCain het had over een "a disingenuous film maker" wist iedereen over wie hij het had, draaide om naar de perstribune en begon een fluitconcert. Moore genoot van de aandacht en de uitroepen "Four more years" dat hij natuurlijk beantwoordde met: "Two more months." Na afloop sprak hij verbaasd over de toespraak: "I can't believe they're dumb enough to bring up the film and help its box office." Het is een blijft een provocateur.Wat zullen we eten?
Wat je al niet moet doen om kiezers te winnen tegenwoordig. Vice-president Dick Cheney kwam met zijn gevolg langs een groentewinkel in de buurt van Pottsville, Pennsylvania. Hij stopte, liet zich door de zaak rondleiden (goh, dus dat is nou een aubergine?) en kocht zelfs appels, tomaten, paprika en 12 maïskolven, om zijn oprechte interesse te tonen (een charmante manier van stemmen kopen). Wat ik me dan onmiddellijk afvraag: neemt de vice-president mobiele rododendrons mee, om die spullen na afloop achter te flikkeren? Want waar ging de Cheney-familie die avond eten? McDonald's.Lachen om het circus
"You folks excited about the Republican convention? Well here's good news, Homeland Security chief Tom Ridge has declared New York City is safe, New York City is safe. Of course, that's based on 4-year-old intelligence." --David Letterman

"The Republican National Convention is about to start up. President Bush sounds like he's ready. Big interview with him in USA Today. President Bush says, 'I am not going to come in second.' Again." --Jimmy Kimmel

"The new polls show that Bush is ahead. But people say Kerry still has a chance as long as the press doesn't turn up any more embarrassing medals." --Bill Maher

"Bush gave an interview and he said people will vote for him because 'They've seen me weep, they’ve seen me laugh, and they’ve seen me hug.' These are the same qualifications for a Tickle Me Elmo." --Bill Maher

"Dick Cheney has spoken out now in favor of gay unions, however, he stopped short of endorsing synchronized diving. He said that's going a little too far." --David Lettermandinsdag, augustus 31, 2004
McCain: "We're not two countries"
"There is a mysterious cycle in human events. To some generations much is given. Of other generations much is expected. This generation of Americans has a rendezvous with destiny." Zo begon John McCain zijn speech, net zoals Franklin Delano Roosevelt zijn speech op de Democratische conventie begon in het geboortejaar van McCain. Typisch voor de zich onafhankelijk noemende Republikein. Een Democraat citeren.
McCain gaat verder: "It's a fight between a just regard for human dignity and a malevolent force that defiles an honorable religion by disputing God's love for every soul on earth. It's a fight between right and wrong, good and evil.
And should our enemies acquire for their arsenal the chemical, biological and nuclear weapons they seek, this war will become a much bigger thing.
So it is, whether we wished it or not, that we have come to the test of our generation, to our rendezvous with destiny."
De lotsbestemming die wij het beste in de ogen kunnen zien onder de bezielende leiding van president Bush.
Verder, over de dagen na de aanslag op het WTC: "We were not poor or rich. We were not Democrat or Republican, liberal or conservative. We were not two countries. We were Americans."
Een steek naar Michael Moore: "And certainly not a disingenuous film maker who would have us believe that Saddam's Iraq was an oasis of peace when in fact it was a place of indescribable cruelty, torture chambers, mass graves and prisons that destroyed the lives of the small children held inside their walls."
Tot slot: "We're Americans, and we'll never surrender. They [the terrorists] will." Luid applaus.Giuliani: "We choose a leader"
Oud-burgemeester Rudy Giuliani begon, hoe kan het anders, met het prijzen van het daadkrachtig optreden van president Bush vlak na 11 september. Hij had beloofd dat de daders nog van de Amerikanen zouden horen. En inderdaad: "They have heard from us! They heard from us in Afghanistan and we removed the Taliban. They heard from us in Iraq and we ended Saddam Hussein's reign of terror. They heard from us in Libya and without firing a shot Qadhafi abandoned weapons of mass destruction. They are hearing from us in nations that are now more reluctant to sponsor terrorists. So long as George Bush is President, is there any doubt they will continue to hear from us until we defeat global terrorism."
Daarna klonk weer de gematigde toon. De toon waarmee de Republikeinen via deze conventie proberen de onafhankelijke kiezers over de streep te trekken om toch weer op president Bush te stemmen: "I don't believe we're right about everything and Democrats are wrong about everything. Neither party has a monopoly on virtue. But I do believe that there are times in our history when our ideas are more necessary and important for what we are facing. There are times when leadership is the most important."
Giuliani, op 11 september de meest daadkrachtige burgemeester die er was, sprak lang over die dag, en koppelde er meteen zijn rotsvaste vertrouwen aan vast dat Bush een tweede termijn verdient: "At the time, we believed we would be attacked many more times that day and in the days that followed. Spontaneously, I grabbed the arm of then Police Commissioner Bernard Kerik and said to Bernie, 'Thank God George Bush is our President.' […] We need George Bush now more than ever."
En verder: "The President announced the Bush Doctrine when he said: "Our war on terror begins with Al Qaeda, but it does not end there. It will not end until every terrorist group of global reach has been found, stopped and defeated. "Either you are with us or you are with the terrorists."
And since September 11th President Bush has remained rock solid. It doesn't matter how he is demonized. It doesn't matter what the media does to ridicule him or misinterpret him or defeat him. They ridiculed Winston Churchill. They belittled Ronald Reagan.
But like President Bush, they were optimists; leaders must be optimists. Their vision was beyond the present and set on a future of real peace and true freedom. Some call it stubbornness. I call it principled leadership. President Bush has the courage of his convictions. In choosing a President, we really don't choose a Republican or Democrat, a conservative or liberal. We choose a leader."
Daarna de aanval op John Kerry: "My point about John Kerry being inconsistent is best described in his own words when he said, "I actually did vote for the $87 billion before I voted against it." Maybe this explains John Edwards' need for two Americas - - one where John Kerry can vote for something and another where he can vote against the same thing."
En: "John Kerry's record of inconsistent positions on combatting terrorism gives us no confidence he'll pursue such a determined course." Of deze: "John Kerry's claim that certain foreign leaders who opposed our removal of Saddam Hussein prefer him, raises the risk that he would accommodate his position to their viewpoint."
Maar daarna in crescendo naar de finale van de toespraak, eindigend met: "God bless each one we have lost, here and abroad, and their families. God bless all those defending our freedom. God bless America." Luid applaus.Kort nieuws
De Republikeinen konden er niet omheen: aan het begin van de conventie diende men stil te staan bij de aanslagen op het World Trade Center op 11 september 2001. De keus voor New York als conventielocatie was natuurlijk niet voor niets. Die gebeurtenis definieerde het presidentschap van Bush. Dus daar was de onvermijdelijke Senator van Arizona John McCain: "He has been tested and has risen to the most important challenge of our time, and I salute him." De niet minder onvermijdelijke Rudy Giuliani, oud-burgemeester van New York sprak: "In choosing a president, we really don't choose a Republican or Democrat, a conservative or liberal. We choose a leader. And in times of danger, as we are now in, Americans should put leadership at the core of their decision."

De landelijke peilingen zijn het niet helemaal eens. In de meeste staat John Kerry nog net (een of twee procent) voor en in een paar andere president Bush (ook een of twee procent). Wel is de trend duidelijk dat Kerry punten inlevert, die Bush er bij krijgt. Maar ja, alle tussenstanden zijn binnen de foutmarge, dus er is nog weinig te zeggen. Duidelijk is wel dat het hele Republikeinse kamp de goden verzoeken om een hupje in de peilingen na de Republikeinse conventie. Dan staat hun baas tenminste net voor op Kerry.

Ook een belevenis: bij de uitreiking van de MTV Video Music Awards in Miami waren zowel de dochters van John Kerry (live in de zaal) als de dochters van president Bush (live via straalverbinding) aanwezig. Beide zussenkoppels riepen de kijkende jeugd op om vooral te gaan stemmen. En beide koppels gaven een stemadvies: stem op mijn vader. Beide koppels werden bovendien uitgejoeld en toegejuicht. Welk een eensgezindheid.

Terwijl president Bush nog driftig door het land tourt voordat hij New York aandoet om de nominatie van zijn partij te accepteren, is vice-president Dick Cheney al gearriveerd in New York. Dat deed Cheney via een bezoek aan Ellis Island, waar vroeger de immigranten het beloofde land binnenkwamen per boot. Of Cheney dezelfde behandeling heeft moeten doorstaan als de immigranten (die werden onder andere ontluist), vertelt het verhaal niet. Maar ik wil de American Dream van de vice-president ook niet onderuit halen.

Ze hebben een mooie naam: de "Madison Square Bloggers." Maar veel geblogd is er nog niet, als ik de website van de Republikeinse conventie mag geloven. Maar wat niet is, kan nog komen. De Democratische webloggers vreesden in ieder geval het toetsenbord niet. Ik vermoed dat de Republikeinen niet achter zullen blijven.Succes verzekerd
Nog populairder dan de hapjes en drankjes bij de Republikeinse feesten die de hele week gehouden worden zijn de evenementenverzekeringen. Die verzekeringen betalen uit als een evenement wordt afgelast en ze regelen de aansprakelijkheid van de organisatie bij problemen. Vroeger waren ze niet zo populair, maar na 11 september 2001 zijn ze niet aan te slepen. En moeilijk te krijgen ook, want verzekeringsmaatschappijen zijn niet happig op het aanbieden van dergelijke verzekeringen, die speciaal voor de gelegenheid gemaakt moet worden, want ze zitten nergens standaard in het pakket. De premies voor de verzekeringen zijn met 30 procent verhoogd, dus het is nog een dure grap ook. Reken zo maar op 20.000 dollar voor een feestje van 1 nacht met 500 tot 600 gasten. Maar zelfs voor dergelijke bedragen willen sommige maatschappijen niet verzekeren. Allemaal de schuld van 11 september. Dan hadden de Republikeinen hun conventie maar niet in New York moeten houden.Gedelegeerden over vice-president
Meer dan de helft van de gedelegeerden op de Republikeinse conventie wist wel een nieuwe naam te noemen mocht vice-president Dick Cheney niet langer beschikbaar zijn op de Republikeinse ticket. Dat bleek uit een peiling onder gedelegeerden door Associated Press. Meest genoemde namen waren minister van buitenlandse zaken Colin Powell en oud-burgemeester van New York Rudy Giuliani. Ongeveer 9 procent van de ondervraagden kwam met een van hun namen. Veiligheidsadviseur Condoleezza Rice werd door 7 procent genoemd, gevolgd door invloedrijke senatoren John McCain (5 procent) en Bill Frist.
45 procent van de ondervraagden wilde niets zeggen of was tegen een andere kandidaat dan Cheney. President Bush is niet van plan om Cheney terzijde te schuiven, dus de hele vraag is academisch.Arabische nieuwszender probeert het nog een keer
Al Jazeera, de pan-Arabische nieuwszender, probeert het nog een keer. Ze zijn als pers aanwezig tijdens de Republikeinse conventie en hebben een skybox gehuurd om van daaruit de Arabische wereld op de hoogte te houden van de gebeurtenissen. Om een beetje herkenbaar te zijn hebben ze weer een groot lichtgevend logo van de zender prominent opgehangen in de conventiehal. Toen ze dat in Boston deden tijdens de Democratische conventie, was het logo opeens verdwenen. Volgens de organisatie van de conventie was dat omdat op die plek een spandoek met de tekst "Johnkerry.com" moest komen te hangen. Maar het logo was zoek en dook later op in Burlington, Massachusetts, 15 mijl van de conventie vandaan. De Republikeinen hebben het nieuwe logo voorlopig met rust gelaten.Een klap te ver
Tot maandag verliepen de protesten in New York tegen de Republikeinse conventie rustig. Gisteren werd een undercover agent buiten bewustzijn geslagen en moest in het ziekenhuis worden opgenomen. Dat kost punten. Amerikanen vinden de vrijheid van meningsuiting een groot goed, en zullen die ook met veel enthousiasme verdedigen, maar dan moet er dus geen geweld gebruikt worden. De agentenmepper is nog niet aangehouden en afgelopen zondag zijn 200 arrestaties verricht, maar geen van die arrestaties had geweld als oorzaak of als gevolg. De opkomstcijfers voor de demonstratie van afgelopen zondag zijn overigens alweer aangepast. Volgens de politie waren het 120.000 demonstranten, volgens de organisatie wel 400.000.Peilgeil in de staten
Weer een hele rits peilingen in verschillende staten. Zoals daar zijn:
Pennsylvania: Bush: 47%; Kerry: 47%; Nader: 4% (Gore won in 2000)
Wisconsin: Bush: 48%; Kerry: 45%; Nader: 4% (Gore won in 2000)
Iowa: Kerry: 51%; Bush: 45%; Nader: 2% (Gore won net aan in 2000)
Dit zijn de uitslagen onder mensen die waarschijnlijk gaan stemmen. Wordt er gekeken naar de geregistreerde kiezers, dan doet Kerry het beter, want dan gaat hij in alledrie de staten aan de leiding. De Kerry-campagne kijkt het liefst naar die cijfer. Geen verrassing natuurlijk. Volgens Mark Mellman, de opiniepeiler van Kerry: "I have consistently argued that at this stage of the game, the registered-voter (sample) is a much more valid indicator than the Gallup likely-voter sample." Vast.
Nog wat uitslagen:
Ohio: Kerry: 46%; Bush: 46%
Florida: Kerry: 46%; Bush: 46% (Florida-Times/Union-peiling)
Florida: Bush: 48%; Kerry: 46% (Miami Herald - St. Petersburg Times-peiling)maandag, augustus 30, 2004
Mail uit Manhattan
In New York verslaat Anne Josephus Jitta voor dit weblog alles wat er tijdens de Republikeinse conventie in New York gebeurt. Hij studeert rechten aan NYU, New York University.

Uiteraard toch naar de demonstatie geweest. Het was geen optie om in New York tijdens de Republikeinse conventie en te doen of mijn neus bloedde. Zoals al eerder gemeld waren er enige risico's als buitenlandse student. Uit nog onbevestigde bron heb ik vernomen dat twee Duitse studenten gisteren gearresteerd zijn tijdens een demonstratie van fietsers. Voor zover mijn informatie reikt, worden ze waarschijnlijk uitgewezen.
Niettemin sloot ik om twaalf uur achter aan op de hoek van 14th Street en 7th Avenue. Het is mij nog onduidelijk hoeveel demonstranten er waren, maar het duurde in ieder geval nog een uur voordat er achterin enige beweging te bespeuren was. Het is al met al een vrij lange wandeling van 14th naar Madison Square Park, waar de conventie gehouden werd. Vooral omdat we naar het noorden liepen en de verzengende zon uren in onze nek hadden schijnen.
De meest terugkerende spreuk was toch wel "Bush go home, you're not welcome". Uit opiniepeilingen blijkt dat meer dan 80 procent van de New Yorkers niet wilde dat de Conventie hier kwam, en dan kan het Republikeinse billboard op Madison Square Garden ("Thank You")toch alleen als vreselijk sarcastisch gezien worden.opvallende dingen:
- De Amerikaanse handelsgeest: aan het einde van de demonstratie verschenen opeens overal straat verkopers die "peace armbands" verkochten. Verder verkocht iedereen anti-Bush t-shirts en heb ik limonade gekocht van twee kinderen die er $0,75 vroegen. Ik hoop dat ze er rijk van worden.
- Aan het einde van de demonstratie stond één eenzame anti-demonstrant die ons voorhield dat Jesus van Bush houdt ("support Bush, trust Jesus"). De man moet wel een sadomasochist zijn om uren lang mensen voorbij te zien trekken die hem "Jesus doens't kill" toeriepen. Iets verder op midden in de stoet een "gewone evangelist" die ons allen wou bekeren. Het blijft toch apart.
- Indrukwekkend 10.000 man die "this is what democracy looks like" scanderen

Foto's copyright Anne Josephus JittaKort nieuws
Volgens alweer een peiling (die opiniepeilers worden stinkend rijk dit jaar), ditmaal van de National Annenberg Election Survey, geloven steeds meer Amerikanen dat de Bush-campagne achter de tv-spotjes van de Swift Boat Veterans for Truth zitten. 46 procent denkt er zo over, 37 procent denkt dat de spotjes echt door een onafhankelijke groep zijn gemaakt. Na de golf van publiciteit in de media geloofde 30 procent van de Amerikanen dat Kerry zijn oorlogsmedailles niet verdiend had. Nu is dat percentage weer teruggelopen tot 24 procent.

In Hollywood heeft John Kerry weer 3 miljoen dollar in weten te zamelen voor zijn partij (niet meer voor zijn eigen campagne, want dat mag nu niet meer). Tony Bennett croonde "The best is yet to come" en Kerry zelf verkondigde voor een publiek van vooral filmsterren: "Don't think of this as a fund-raiser. Think of it as my Hollywood audition for '(The) West Wing.'"
Democratisch senator voor California Barbara Boxer zei dat ze helemaal opgewonden was om in de nabijheid te zijn van een welbespraakte "Renaissance man" die er nog goed uit ziet voor iemand die over de zestig is. Ze had het natuurlijk over Tony Bennett.

En nog een peiling, het kan niet op. De American Kennel Club Rewards Visa Card hield een peiling onder 1000 kaarthouders, van wie de helft een hond heeft, met vragen over de presidentskandidaten en honden. 39 procent van de ondervraagden dacht dat de regering-Bush beter was voor het welbevinden van de hond. 38 procent koos voor die van John Kerry. 45 procent vertrouwde president Bush meer om hun hond uit te laten, 40 procent Kerry. Naar de mening van de hond werd niet gevraagd.Protest in de grote appel
De verwachting is dat er meer protestdemonstraties in New York zullen zijn tijdens de Republikeinse conventie dan vijf weken geleden in Boston. Dat kan ik ook voorspellen, overigens. De eerste 250 fietsende demonstranten zijn al gearresteerd omdat ze met meer dan twee personen naast elkaar fietsten door Manhattan. Ook gooide een demonstrant met een blikje naar een politieagent. Op zondag tussen de 100.000 (schatting politie) en 250.000 (schatting organisatie) man op de been voor de vrede en tegen Bush. En toen moest de conventie nog beginnen.
Ook naakte demonstranten, met teksten op hun rug tegen het matige anti-AIDS-beleid van Bush, werden in handboeien afgevoerd. Twee man werden afgevoerd toen zij een banier aan de gevel van het Plaza Hotel hingen, met daarop het woord Truth, met een pijl de ene kant op en daaronder Bush, met een pijl de andere kant op. Ik had wel wat creatievere leuzen verwacht.
Het is smullen voor de Republikeinen, want die zien graag hysterische protestanten die worden afgevoerd door de politie. Middle America kiest namelijk blind voor de Republikeinen als zij de beelden zien van linkse actiegroepen die hun demonstratie uit de hand laten lopen. Wat dat betreft zijn de demonstranten ongewild een goede stemmentrekker voor Bush. De Democraten hopen daarom heel hard dat de demonstranten het een beetje rustig houden.Instant-kritiek beschikbaar
Democraten zijn naar New York afgereisd om elke conventieavond de Republikeinse toespraken van een weerwoord te voorzien. Het thema van de groep "Mission not accomplished." In mei 2003 hing op het vliegdekschip waarop president Bush het einde van de gevechtshandelingen in Irak vaststelde een spandoek met de tekst "Mission accomplished." Dat bleek niet helemaal correct. De groep is de rapid response unit van de Democraten. De Republikeinen hadden een soortgelijk initiatief tijdens de Democratische conventie vijf weken terug. Een van de meest prominente woordvoerders van de Democraten zal senator Hillary Clinton zijn, geliefd bij veel New Yorkers, maar enorm gehaat bij de Republikeinen. Vuurwerk dus. Verder zijn de voorzitter van de Democraten Terry McAuliffe en gouverneur Tom Vilsack van Iowa van de partij. Andere politici zullen ook meekritiseren. Special Guest stat is voormalig luchtmachtgeneraal Merrill McPeak, die in een spotje van de Democraten zijn steun van Bush naar Kerry aankondigde.Peilgeil in Amerika
Meer peilingen beginnen aan te geven dat het voorlopig (of misschien wel voorgoed) even gedaan is met de voorsprong voor John Kerry op nationaal niveau. Na de peiling van de LA Times laat nu ook die van NBC News en de Wall Street Journal een lichte voorsprong zien voor president Bush, netjes binnen de foutmarge (van plus of min 3,5), maar een leuke opsteker vlak voor de Republikeinse conventie: 47 tegen 45 procent, met Ralph Nader op 3 procent. De waarderingscijfers waren niet zo veranderd vergeleken met de laatste peiling van 22 juli. 53 procent was tevreden met hoe Bush de oorlog tegen het terrorisme aanpakte (42 procent tegen), 49 procent vond het verwijderen van Saddam Hoessein niet de moeite van het aantal doden en de kosten waard. 43 procent vond van wel.
De verdeeldheid in de VS blijft constant.Conventie is duur bouwwerk
Geheel in de traditie vallen de conventies buiten de nieuwe financieringsregels voor de verkiezingen. Dat betekent dat de organisatie onbeperkte donaties mag aannemen van bedrijven en individuen, om de conventie te bekostigen. De Democraten doen daar net zo hard aan mee als de Republikeinen. En bedrijven betalen graag, soms in goederen, maar vaak ook met grote bedragen, waarbij miljoenen worden overgemaakt.
Vier dagen van feesten in Madison Square Gardens gaat tientallen miljoenen dollars kosten. Privédonaties zijn goed voor 64 miljoen dollar, zo'n 60 procent van het totaalbedrag. De rest komt van grote bedrijven. Sommige van die bedrijven steunen de conventies van beide partijen, zoals telecombedrijf AT&T en softwaregigant Microsoft.
Privégiften voor de Democratische conventie leverden 40 miljoen op en dat was ook zo'n 60 procent van de totale kosten. De Federal Election Commission (FEC) versoepelde de geldregels voor conventies in 1994. Tot dat moment was de bijdrage van het bedrijfsleven aan de totale conventiekosten ongeveer 14 procent. Nu is dat dus een stuk hoger, tot ongenoegen van mensen die menen dat er weer een sluipweg is gevonden om partijen van soft money te voorzien. De bedrijven houden ook heel veel feestjes tijdens die vier dagen conventie, waarop zij met de hoge heren van de partijen aan hamburgers en andere snacks knabbelen, in de hoop er na 2 november nog iets aan over te houden.
De kosten:
Elke conventie kostte ongeveer 104 miljoen dollar. In 2000 waren de kosten nog 56 miljoen en in 1996 38 miljoen.
- Feesten, recepties, speciale evenementen: 7,7 miljoen dollar
- Transport van staf en gedelegeerden: 1,7 miljoen dollar
- Tijdelijke kantoren voor journalisten: 4,5 miljoen dollar
- Huur Madison Square Garden: 5 miljoen
- Constructie en ontwerp van de aanpassingen in de hal: 9,6 miljoen dollar (waarvan 2,5 miljoen voor het podium alleen)

En ja, na afloop wordt dat podium weer gewoon afgebroken.Quote of the day
"You'd be amazed at the number of people who want to introduce themselves to you in the men's room. It's the most bizarre part of this entire thing." John Kerry over wat hem allemaal overkomt op campagne, tegen Jon Stewart in "The Daily Show" van kabelzender Comedy Central.zondag, augustus 29, 2004
Protesteren in New York
Een van mijn lezers volgt momenteel college op NYU, New York University. Handig, want dan zit hij bovenop de Republikeinse conventie, maar NYU heeft hem en de andere internationale studenten toch maar even gewaarschuwd voor wat er tijdens de conventie kan gebeuren. Better safe than sorry.
Vooral meedemonstreren wordt buitenlanders niet aangeraden:

Some students may consider whether or not to join the many demonstrations that will be held during the Convention. Foreign students are advised to think through carefully if they wish to participate. The overall environment in the U.S. is increasingly strict with regard to monitoring and limiting civil liberties, such as protest, due to national security concerns. Engaging in legal demonstrations is not prohibited; however, should a situation escalate to a matter such as civil disobedience, there could be immigration consequences if a student is arrested.

Of mijn correspondent zich hieraan gaat houden, dat kunt u hier de komende dagen wellicht terugzien.Bush virtueel op kop in kiescollege
Volgens berekeningen van CNN staat president Bush momenteel aan de leiding als het gaat om het aantal kiesmannen in het kiescollege. Als de verkiezingen vandaag zouden worden gehouden, komt Bush op 274 kiesmannen en John Kerry blijft hangen op 264. Tot deze conclusie komt de nieuwszender na analyse van een heel stel peilingen op state-niveau en na interviews met opiniepeilers van beide partijen en met lokale politiek journalisten, strategen en consultants.
Bush wint in alle staten als vier jaar geleden, behalve New Hampshire. Maar in veel staten is de strijd zo spannend, dat CNN daar maar een gok heeft moeten nemen. Wat wel bleek is dat de keus van Kerry voor John Edwards als running mate geen invloed heeft gehad op de peilingen in de zuidelijke staten, met uitzondering van North Carolina, thuisstaat van Edwards. Kerry heeft in een aantal van die staten zelfs weer tv-spotjes terug getrokken, ene teken dat intensief campagne voeren daar het geld niet waard is.Kort nieuws
President Bush zal de nominatie van zijn partij donderdag accepteren vanaf een klein rond podium, midden tussen de afgevaardigden en andere gasten. Volgens de media-adviseur van Bush Mark McKinnon heeft dat een reden: "We wanted the president to be closer to people and surrounded by people. It sort of reflected his strength and character as the man in the arena."

Een inwoner van Elyria, Ohio, bood zijn stem te koop aan op internetveiling eBay. Binnen twaalf uur wisten de autoriteiten een eind te maken aan het aanbod. Het verkopen van je stem is verboden, maar dat wist James Pengoy (36) niet. Op de site prees hij zijn stem aan: "Simply tell me who to vote for, after paying the auction, and it will be so. If you care, buy my vote and you will have twice the power in the upcoming election!!!!" Pengoy stemt doorgaans Republikeins, maar had nu een hekel aan beide partijen.

Nog minder geliefd op de conventie dan Hillary Clinton zal Michael Moore zijn. Hij komt als journalist, omdat hij voor de krant USA Today als columnist is afgevaardigd. Dat zal hele wat vuurwerk geven, maar een aantal Republikeinen is al druk bezig om te proberen de persaccreditatie van Moore af te nemen. Beetje slappe actie. Waar blijft de vrijheid van meningsuiting? Maar ja stier en rode lap.

Barbara en Jenna, de dochters van president Bush zullen ook hun opwachting maken op de Republikeinse conventie, bij zoveel mogelijk evenementen, al zullen ze hoogstwaarschijnlijk geen formele toespraak houden. Ze kregen advies van Vanessa, een van de dochters van John Kerry: 1. "Watch out for overzealous political fans who try to give you a hug and kiss. 2. "Don't say hi to celebrities in public or people will say you're dating them." Dat laatste overkwam Vanessa, toen ze gesignaleerd was met Ben Affleck.Geestelijke steun voor Republikeinen
De Republikeinse conventie heeft de diensten ingehuurd van St. Vincent Catholic Medical Centers, dat goed is in het geven van stresstherapie. De therapie is vooral bedoeld voor de gedelegeerden die in de war kunnen raken van de terreurdreiging, de demonstranten of misschien de taxichauffeurs in de stad.
De organisatie deed goed werk met mensen die op 11 september 2001 het World Trade Center uit wisten te vluchten. Er wordt ook een soort stiltecentrum ingesteld, zodat de gedelegeerden een plek hebben om tot rust te komen. Er zijn een psychiater en een psychotherapeut beschikbaar.
Een Republikeins afgevaardigde uit Queens, New York, snapt er allemaal niets van: "That doesn't make much sense. Who comes to the most stressful place in the world for therapy?"Republikeinen nog steeds tegen homohuwelijk
De Republikeinen hebben vlak voor de conventie hun partijplatform, zeg maar hun beginselprogramma, gelanceerd. Het is een van de terugkerende tradities die weinig inhoud meer hebben. De presidentskandidaat hoeft zich bijvoorbeeld helemaal niet aan het programma te houden. Maar omdat het een traditie is, levert het bekendmaken toch altijd weer gratis publiciteit op.
Veel aandacht voor de positie van het homohuwelijk in het platform. De conservatieve vleugel vocht met de gematigde Republikeinen over de bewoordingen en standpunten. De conservatieven wonnen: het partijplatform steunt een ban op het homohuwelijk. De meest prominente Republikein die een ander geluid liet horen (namelijk: laat het goed- of afkeuren van het homohuwelijk lekker aan de staten over, zoals altijd) was vice-president Dick Cheney. Zijn afwijkende stem is te verklaren: zijn dochter is lesbisch, en dat heeft zijn standpunt hoogstwaarschijnlijk genuanceerd. Maar hij zei meteen dat hij braaf het standpunt van de president zal volgen, want hij maakt het beleid hier, aldus de vice-president.
Verder is het conservatieve standpunt wat betreft abortus en stamcelonderzoek tot in het partijplatform doorgedrongen. Om de andere stromingen tegemoet te komen heeft men wat sussende woorden aan het beginselprogramma toegevoegd: "we welcome into our ranks all who may hold differing positions," maar houdt zich op de vlakte over de onderwerpen van discussie.Janet beschuldigt Bush
In de Telegraaf vorige week:
Janet Jackson beschuldigt president George Bush ervan Nipplegate te hebben gebruikt om de aandacht af te leiden van alle kritiek op de oorlog in Irak.
Janet vertelde onlangs in een interview dat haar 'wardrobe malfunction' is aangegrepen door het Witte Huis om de aandacht van het Amerikaanse volk af te leiden van alle kritieken die er zijn geleverd op president Bush.
"Ik geloof diep in mijn hart dat de president iets nodig had waarop men de aandacht kon richten en dat ik hem op dat moment daarvoor de perfecte mogelijkheid bood", aldus Janet.Actievoeren in het park
Het stadsbestuur zit het niet zitten dat demonstranten actie voeren in Central Park. Dat zou teveel overlast geven. Maar volgens een peiling van Quinnipac University vinden de omwonenden het geen enkel probleem. De overwegend Democratische inwoners van New York City vinden dat de protesten gewoon door mogen gaan. 71 procent vindt dat het best in Central Park kan en 11 procent geeft aan zelf mee te willen demonstreren. 68 procent vindt het zelfs toelaatbaar als de demonstranten burgerlijk ongehoorzaam zijn, zolang het maar geweldloos blijft. En voor het perspectief: 70 procent van de ondervraagden vindt dat Bush zijn werk slecht doet, maar 25 procent vindt van niet.
© Marc van Gestel 2003 - 2004