De Amerikaanse presidentsverkiezingen 2004

Nog tot de presidentsverkiezingen van 2008


Home
About this weblog
Bronnen
Mail mij
Atom
This gif is freely copyable. Just right click, save Powered by
RSSify at WCC

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

zaterdag, augustus 21, 2004
And the beat goes on…
John Kerry heeft een klacht ingediend bij de Federal Election Commission (FEC) tegen de tv-spotjes van de Swift Boat Veterans for Truth. De controverse is erg populair bij de media, ook de Nederlandse, want er wordt geruzied, en dan hoeven de media tenminste geen aandacht te besteden aan de standpunten van de kandidaten. Of het verstandig is wat Kerry doet is de vraag, want zo lang hij aandacht besteed aan de tv-spotjes, zullen de media fragmenten van die spotjes blijven uitzenden in items over de ruzie. Maar zoals ik gisteren al schreef, eigenlijk heeft Kerry geen keus. Als hij niet in de aanval gaat wacht hem hetzelfde lot als Michael Dukakis in 1988 en Al Gore in 2000: verlies bij de verkiezingen. Als maar lang genoeg zonder tegenwoord een niet al te mooi beeld wordt geschetst van een kandidaat, dan blijft dat hangen en heeft dat gevolgen. Kerry begint volgens peilingen al de steun van een groot aantal veteranen te verliezen. De noodklok luidt dus bij de Kerry-campagne.
Het grote probleem is dus dat Kerry niet kan bewijzen dat de campagne van Bush iets met deze actiegroep te maken heeft. De grote financier van de Swift Boat Veterans is een bekende Republikeinse donor uit Texas, die ook Bush senior nog ruim van fondsen heeft voorzien en nu zij zoon financieel steunt. Maar die kan altijd beweren dat hij uit oprecht conservatieve overtuiging deze groep steunt. Hij wordt door vrienden al als iemand neergezet die van niemand orders aanneemt.
Maar het feit dat Bush weigert afstand te nemen van de spotjes (er is inmiddels een nieuwe spot uit, waarin Kerry opnieuw keihard voor leugenaar wordt uitgemaakt), spreekt boekdelen, en verklaart waarom Kerry hem er van beschuldigt dat hij de groep zijn vuile werk laat opknappen. Bush roept op om al die actiegroepen maar aan te pakken die buiten de campagnes om met onbeperkte middelen de tegenkandidaten zwart maakt. Dat klinkt goed, maar Bush was altijd tegen de campagnefinancieringswet van zijn partijgenoot McCain, tekende die met tegenzin en zette daarna al zijn macht in om in het Congres de wet zoveel mogelijk uit te laten kleden. Met de oorspronkelijke wet zouden de 527-groepen, zoals die actiegroepen door de belastingdienst gecategoriseerd worden, in de verste verte niet de mogelijkheden hebben die ze nu hebben.
Er hangt om de hele spot een enorme Lee Atwater – Willie Horton-sfeer. In 1988 kwam een onafhankelijke actiegroep met een spotje waarin Dukakis werd gekoppeld aan Willie Horton, een zwarte misdadiger die op verlof uit de gevangenis in Masachusetts (toen Dukakis daar gouverneur was) een vrouw verkrachtte en haar man vermoordde. De spot had een racistische ondertoon en legde bovendien de verantwoordelijkheid van de moord en verkrachting in de schoot van Dukakis, terwijl het verlofsysteem was ingevoerd door de voorganger van Dukakis, een Republikein (en de misdaad had dus net zo hard onder Republikeinse verantwoordelijkheid kunnen vallen). De Bush-campagne ontkende in alle toonaarden enige betrokkenheid, distantieerde zich (volgens mij) niet van de spot, en het kwaad was geschied. Maar degene die de Willie Horton-zaak tot campagne-issue maakte was de campagneleider van Bush senior, Lee Atwater, de man die aan negatief campagnevoeren nieuwe inhoud gaf en het lichtend voorbeeld is van veel huidige campagnevoerders, niet in het minst de huidige campagnestrateeg van Bush, Karl Rove.
John McCain, de grootste voorvechter van campagnehervorming die Amerika kent, heeft Bush opgeroepen om zich te distantiëren van de spotjes en van de groep. Bush komt niet verder dan het loven van de militaire carrière van Kerry. Ik schreef al eerder dat McCain vier jaar geleden zelf slachtoffer was van een negatieve campagne van aanhangers van Bush, in de voorverkiezingen om de Republikeinse nominatie. In North Carolina werd net onder de radar een anti-McCain-fluistercampagne gestart, financieel gesteund door dezelfde zakenlieden als die nu de SwiftVets steunen. Hij weet dus wat de gevolgen kunnen zijn.
Wel is erg dat de media maar niet in staat blijkt om tijdens de reportages over te laten zien dat de aantijgingen van de SwiftVets meestal niet overeenkomen met de werkelijkheid. In de eerste spot beweren alle veteranen die aan het woord komen dat ze met Kerry gediend hebben in Vietnam. Dat impliceert dat ze hem van dichtbij hebben meegemaakt, dus bij hem in de boot hebben gezeten. Maar geen van de veteranen heeft dat. Beweringen dat Kerry helemaal niet onder vuur lag toen hij een soldaat uit het water redde, zijn inmiddels door de feiten weerlegd en zo zijn er nog een aantal zaken in de spotjes die niet kloppen of op zijn minst een eenzijdig standpunt laten zien of een niet meer te bewijzen bewering. Maar in reportages komen al deze zaken niet naar voren en dat kan je de media best aanrekenen. Uit peilingen blijkt dat inmiddels 50 procent van de ondervraagden (delen van) de tv-spot heeft gezien, maar dan niet als onderdeel van de reclamecampagne, maar omdat de nieuwsmedia de spot zo vaak laten zien. De spot is voor de SwiftVets althans zijn geld meer dan waard.
De linkse actiegroep MoveOn.org heeft inmiddels een anti-Bush-spot gelanceerd en ook de Kerry-campagne heeft flink geïnvesteerd in een spot die de aantijgingen tegenspreekt en Bush aanspreekt op zijn zwijgen.
Maar Bush is in alle opzichten de winnaar. Kerry wordt frontaal aangevallen op een van zijn speerpunten van zijn campagne, Bush hoeft daar niets voor te doen en geen cent voor uit te geven. Kerry daarentegen moet al diep in de campagnekas duiken die hij eigenlijk wilde reserveren voor de strijd na de Republikeinse campagne, wanneer ook president Bush gebruik gaat maken van de overheidssubsidie voor de landelijke campagne. De controverse komt Bush zo goed uit, dat het haast niet is voor te stellen dat zijn campagneteam de zaak niet een duwtje heeft gegeven. Elke cent die Kerry nu moet uitgeven om de schade te herstellen kan hij in september en oktober niet meer uitgeven aan de strijd tegen Bush. Uit alles blijkt weer dat de Republikeinen de beste campagnevoerders in Amerika zijn.Representativiteit basis referendum in Colorado
Zeer interessante ontwikkelingen in Colorado. De kiezers in de staat kunnen in november naast een president ook kiezen voor een wetswijziging waarin niet langer het "winner takes all"-principe geldt bij het toekennen van de kiesmannen in de presidentsverkiezingen, maar een proportioneel systeem. Het zou van Colorado (negen kiesmannen) de eerste staat maken waar de kiesmannen verdeeld worden naar rato van het aantal stemmen. Er zijn twee andere staten waar van het "winner takes all"-systeem is afgestapt, Nebraska en Maine. Maar daar krijgt de winnaar twee kiesmannen en de rest wordt verdeeld naar wie er ieder congressioneel district won. Iets meer voordeel voor de winnaar dus.
Was het systeem vier jaar geleden al ingevoerd, dan had Al Gore, zelfs met de uitslag in Florida, de verkiezingen gewonnen.
Het voorstel wordt gesteund door de organisatie Make Your Vote Count en wordt van harte tegengewerkt door Coloradans Against a Really Stupid Idea, dus het is duidelijk dat de uitslag van dit referendum hard bestreden zal worden, welke die ook is. Ik hoop dat ik er na 2 november aan denk om uit te zoeken wat de uitslag van dit referendum is.FBI doet preventief bezoek aan actievoerders
De FBI houdt de vinger aan de pols van een aantal actievoerders die waarschijnlijk tijdens de Republikeinse conventie zal gaan protesteren. Hoewel de aandacht vooral uitgaat naar de enorme antiterrorismemaatregelen rondom de conventie in New York, blijkt dat de organisaties die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid mogelijke binnenlandse onrust niet uitsluiten. De FBI heeft een huisbezoek gebracht aan een aantal protestanten, ze geïnterviewd en men monitort de websites en vergaderingen van verschillende actiegroepen.
De reactie van de FBI is duidelijk: "Violent acts are not protected by the U.S. Constitution, and the FBI has a duty to prevent such acts and to identify and bring to justice those who commit them." De actievoerders voelen zich een heel klein beetje geïntimideerd.
Overigens heeft de FBI hetzelfde gedaan bij de demonstranten die bij de Democratische conventie werden verwacht. Zij hebben inmiddels geprotesteerd tegen het intimiderende optreden van de FBI, die zelfs tot het schaduwen van verschillende actievoerders uit Kansas overging.Veel veteranen op conventie
Het voordeel van een conventie na die van je concurrent houden is dat je er op kan reageren. Bijvoorbeeld door meer aandacht te schenken aan bepaalde kiezersgroepen dan je concurrent deed. Zo zullen oorlogsveteranen tijdens de Republikeinse conventie beter vertegenwoordigd zijn dan tijdens de Democratische conventie. Dat zie je vooral in het percentage veteranen bij de gedelegeerden en hun vervangers. 15 procent is veteraan en nog eens drie procent is nog actief in het leger. Volgens de cijfers van de Amerikaanse volkstelling van 2002 is ongeveer 12 procent van de Amerikanen oorlogsveteraan.
De veteranen zijn een belangrijke kiezersgroep die in een aantal swing states, zoals Pennsylvania, Ohio en Washington, voor het verschil zouden kunnen zorgen. Niet voor niets buit John Kerry zijn militaire dienst uit tijdens zijn campagne. De organisatie van de Republikeinse conventie wil niet kwijt of de veteranen nog een specifieke rol krijgen in New York, en zo ja wat voor rol.Kerry-campagne: Bush trekt zijn donoren voor
Democratisch kandidaat John Kerry en zijn partij zijn begonnen met een nieuw aanvalsplan tegen president Bush. Zij willen de nadruk gaan leggen op zijn nauwe banden met de Amerikaanse industrie. Ze willen Bush neerzetten als iemand die enorme sommen geld aanneemt van het zakenleven en ze dan opneemt in de regering de regulering in de industrie uitkleedt ten behoeve van de donerende industrie. Dat allemaal ten koste van de belangen van de Amerikaanse arbeiders en de middle class.
De Republikeinen hebben furieus gereageerd en roepen dat Kerry ene hypocriet is omdat hij in zijn tijd als senator meer geld van lobbyisten aannam dan welke andere senator dan ook. Dat blijkt uit cijfers van het neutrale Center for Responsive Politics.

Een campagnerapport van Kerry-Edwards komt met onder andere de volgende cijfers die tegen Bush zouden pleiten:
"The logging and timber industry gave more than $1.5 million to Bush and got the right to log without the usual environmental reviews.
The coal industry gave $300,000 to Bush and got less protection against black lung disease for workers.
The chemical industry gave more than $1 million to Bush and got reduced regulations on chemicals exposed to workers.
The auto industry gave more than $300,000 to Bush and got eased rules on reporting potential defects and a rule allowing truckers to drive 11 hours a day.
The restaurant industry gave more than $1.2 million and got killed a regulation intended to prevent their workers from exposure to smoke. "

Daarnaast noemt de Kerry-campagne namen van regeringsmedewerkers die werkten voor de bedrijven die ze nu moeten controleren. Feitelijk allemaal juist. Maar alle aandacht gaat op dit moment uit naar de aanval op Kerry's militaire diensttijd, dus niemand die dit meer oppikt. Behalve ik dan.vrijdag, augustus 20, 2004
De minst onbetrouwbare voorspelling?
Professor Allan Lichtman van American University heeft een theorie ontwikkeld waarmee hij de verkiezingen zegt te kunnen voorspellen. Ik heb in 1996 college bij hem gevolgd, dus mijn interesse in zijn theorie is bovengemiddeld, al ben ik een sceptische leerling. Dat neemt niet weg dat hij de verkiezingen van 1984 tot en met 2000 goed heeft voorspeld, een rij die de meeste andere voorspellers hem niet nadoen. Er moet wel gezegd worden dat zijn systeem, de "Keys to the White House", voorspelt wie de meeste stemmen krijgt, en dat is doorgaans ook degene met de meeste kiesmannen. Behalve in 2000, toen Al Gore de meeste stemmen kreeg maar in het Kiescollege tekort kwam.
Op zijn eigen weblog bij het History News Network voorspelt hij wie er dit jaar gaat winnen, maar voor het eerst is het voor hem moeilijk om al op dit moment met zekerheid aan te geven wie er gaat winnen. Maar voorlopig gaat hij uit van een herverkiezing van president Bush.
Het systeem van de "keys" is dat een aantal stellingen, dertien in getal, met een simpel ja-nee-antwoord kan worden beantwoord. Is het antwoord ja, dan is het in het voordeel van de zittende partij. Ik heb al eerder het systeem uitgelegd op mijn weblog en de keys staan ook genoemd op het weblog van Lichtman. Bush heeft negen keys aan zijn zijde, en vier draaien tegen hem. Heeft hij zes keys of meer tegen hem, dan verliest hij de verkiezingen. Dus op dit moment zou president Bush de verkiezingen waarschijnlijk winnen, wat de peilingen ook roepen.
Het voorspellingssysteem gaat er vanuit dat de verkiezingen volgens de normale regels van het spel verlopen, dus zonder verrassend innovatieve benadering door een van de kandidaten (dat zou al een vrouwelijke kandidaat kunnen zijn, want dat is nog nooit gebeurd. Maar nee, Kerry is voor zover wij weten man).
Maar omdat er weinig innovatiefs te verwachten is (het gebruik van internet is niet innovatief om de randvoorwaarden voor een conventionele verkiezingsstrijd omver te schoppen), moet Kerry hopen op een klein wonder. Als de economie in de tweede dip terecht komt voor de verkiezingen en er een politiek schandaal rond de president uitbreekt of een militaire nederlaag in Irak of Afghanistan dan raakt Bush twee keys kwijt en komt het aantal keys tegen Bush op het gevaarlijke aantal van zes. Daarnaast is het mogelijk dat Kerry minder stemmen krijgt, maar wel de meeste kiesmannen wint. Best mogelijk, want Bush deed dat in 2000 ook. De laatste keer voor 2000 dat dat gebeurde was overigens 1888, dus het is wel statistisch onaannemelijk.
Het advies van Lichtman aan Kerry is daarom het doorbreken van het campagneparadigma: ontsla de mannetjesmakers en adviseurs, doorbreek de sleur van negatief campagnevoeren en eenvormige tv-spotjes en vertel het Amerikaanse volk in duidelijke termen en oprecht wat de Amerikanen de komende vier jaar te doen staat. Stel een schaduwkabinet in. Kom met een alternatief budget en wetgeving. Laat de schaduwministers campagne voeren voor de kandidaat. Amerikanen noemen zo'n advies (dat Lichtman trouwens elke vier jaar uitbrengt aan wie het maar wil horen) "thought provoking." Ik ook.

Zie ook hier en hier.

Nou ik toch met Allan Lichtman bezig ben: hij heeft onderzocht hoe het stemmentellen in Florida Al Gore daadwerkelijk de kop heeft gekost: van elke tien stemmen die in Florida door zwarten waren uitgebracht in 2000 hebben verkiezingsofficals er meer dan een weggegooid. In sommige counties werd zelfs 25 procent van de zwarte stem niet meegeteld. Van blanken werd in Florida maar 1 op de vijftig stembiljetten niet meegeteld. Waren er bij de zwarte stemmen in dezelfde verhouding als bij de blanken stemmen afgekeurd, dan hadden meer dan 50.000 zwarten meer een geldige stem uitgebracht dan nu. Daarmee had Al Gore eenvoudig de verkiezingen gewonnen en was hij president geweest, want 90 procent van de zwarten gaf in Florida de voorkeur aan Gore.
Tot deze conclusie kwam Lichtman na een statistische studie in opdracht van de United States Commission on Civil Rights, dat in januari 2003 verscheen in het Journal of Legal Studies. Twee andere onafhankelijke studies bevestigen zijn conclusie. Een studie van twee Republikeinse commissieleden (die de conclusies van de commissie niet onderschrijven) spreekt hem tegen.
Kerry: Bush besteedt grondoorlog uit
Alle kranten en journaals komen er vandaag mee, dus ik ontkom er ook niet aan: John Kerry slaat terug. Lessen trekkend uit het verleden (zowel Michael Dukakis als Al Gore lieten de lage aanvallen op hun persoon voor wat ze waren) is Kerry niet van plan om zijn imago stukje bij beetje te laten afbreken zonder zich te verweren. Volgens Kerry laat president Bush actiegroepen als de hier al zo vaak aangehaalde Swift Boat Veterans for Truth het vuile werk voor hem doen. De genoemde actiegroep heeft geen officiële banden met de Bush-campagne, maar wordt wel door Republikeinen gefinancierd die ook Bush steunen. Aan de andere kant van het politieke spectrum heb je overigens een club als MoveOn.org, die met dezelfde argumenten kan worden gezien als de club die het vuile werk opknapt voor Kerry.
Bush heeft al gezegd de militaire dienst van Kerry te waarderen, maar weigert afstand te nemen van de uitspraken van de Swift Boat Veterans.Stemmachines te bezichtigen
Wie echt geïnteresseerd is in de verkiezingen kan niet om een tentoonstelling in het National Museum of American History in Washington D.C. heen. Daar is de tentoonstelling Vote! The Machinery of democracy te vinden, met daarin alle stemmachines en stembiljetten van de negentiende eeuw tot nu, dus inclusief de Votomatic-machines die in Florida samen met de "butterfly ballot" de verkiezingen zo'n bijzonder tintje gaven.
Bijzonder is de enorme kaart van de VS op de vloer met daarop allemaal counties met verschillende kleuren: elke kleur staat voor een verschillende kiesmethode: gaten prikken, hendels overhalen, vakjes inkleuren, stemcomputers.
De dag voor de verkiezingen spreken de verkiezingsmedewerkers door het hele land hetzelfde gebed uit: 'Dear Lord, let it be good weather tomorrow, so a lot of people go vote, and please, Lord, let everyone win big.' Maar dat kan ook apocrief zijn.
De tentoonstelling loopt tot 30 januari 2005, dus tot ruim na de inauguratie van de nieuwe president.Grollen in Kerry-campagne
Ook altijd al willen weten waar John Kerry al zijn briljante grappen vandaan haalt? De New York Times kwam er voor u achter. Tijdens zijn na-de-conventie tour kwamen de grappen als vanzelf bij de Democratische kandidaat, al valt er soms nog wel eens wat af te dingen op het brengen van de grap en de mate van dijenkletser, maar in ieder geval toonde Kerry zich een enthousiast grappenmaker, die voor elk publiek in elke staat zijn grappen op maat maakte.
Aanstichters van de grappengolf zijn zijn twee stiefzoons Chris en Andre Heinz, die naar verluidt een hele goede imitatie van Arnold Schwarzenegger en president Bush kunnen neerzetten. Dat laatste zal vast van pas komen bij het voorbereiden van de presidentsdebatten. De grappen die zijn staf voor hem verzint vallen daarbij in ieder geval in het niet. Persman David Wade hierover: "When he's on a bus traveling with a couple of fulltime comedians in Chris and Andre, they have fun on that bus, they make this stuff up. He has a much funnier family than he has a funny staff." De meereizende pers, die de grappen bij elke campagnestop moeten aanhoren, zijn iets minder blij.Peilgeil met jongeren
President Bush dreigt zich van de jongeren te vervreemden. Vreemd, want daarvoor had hij nou juist zijn dochters gerekruteerd. Jonge volwassenen blijken bezorgd om e gang van zaken in Irak en de economie (niet veel anders dan de bezorgdheid van het kiezerspubliek in het algemeen dus). De groep 18- tot 29-jarigen was vier jaar geleden nog netjes verdeeld tussen Al Gore en George W. Bush. Dat was overigens een prestatie voor de Republikeinen, want die hadden al heel lang niet meer zo'n resultaat bij de jongeren gehaald. Maar uit de laatste peiling van de Washington Post en ABC News blijkt dat John Kerry twee keer zoveel jongeren onder de 30 jaar aanspreekt dan de president. Andere peilingen laten dezelfde voorsprong zien. In 2000 was 1 op de zes kiezers tussen de 18 en 29.donderdag, augustus 19, 2004
Ook Bush verandert regelmatig van mening
De linkse website Americanprogress.com heeft een lijst aangelegd van onderwerpen waar president Bush over van mening is veranderd. De Bush-campagne is de laatste maanden bezig om opponent John Kerry af te schilderen als een "flipflopper", iemand die om politieke redenen van mening veranderd. Zoals te verwachten kan de president. Omdat zijn politieke carrière zo kort is, is het aantal voorbeelden misschien wat kleiner, maar dat neemt niet weg dat zijn beschuldiging aan het adres van Kerry een kwestie is van de pot verwijt de ketel.
Een paar voorbeelden:
Als gouverneur van Texas was Bush tegen het recht van patiënten om hun arts of ziekenhuis aan te klagen. Als presidentskandidaat was hij opeens voor en als president weer tegen. In 2000 was Bush pro-life in de abortuskwestie, maar tegelijkertijd mochten de zwangere vrouw en haar arts er zelf over beslissen. In 2000 zei Bush dat zijn maatregelen gebaseerd zouden zijn op wetenschappelijk onderzoek en niet op politiek opportunisme. Dit jaar verklaarde Bush het Yucca-gebergte in Nevada als locatie om nucleair afval op te slaan, terwijl het wetenschappelijk onderzoek naar de wijsheid van die beslissing nog niet is afgerond. Tijdens ver verkiezingen van 2000 had Bush expliciet gezegd dat hij het wetenschappelijk onderzoek zou afwachten.Protesteren met korting in New York
De kortingen die de Republikeinse gedelegeerden en hun gevolg krijgen bij het betrekken van hotels en het kijken van Broadway shows (en vergeet de garits pennen en pepermuntjes niet) komen ook beschikbaar voor de protestanten die New York tijdens de Republikeinse conventie zullen bezoeken. Volgens burgemeester Michael Bloomberg zijn ze van harte welkom: "There is no reason we shouldn't welcome them in the same way we are welcoming the delegates and the press. The right to protest is a basic American right ... and New York City is a place where you can come and get your message out." Er worden meer protestanten dan bezoekers aan de conventie verwacht, dus de actie van de burgemeester is economisch verantwoord (hoewel de aankondiging van zoveel protest ook veel potentiële bezoekers heeft afgeschrikt om New York te bezoeken).
Maar dat betekent niet dat de actievoerders zomaar carte blanche krijgen in New York. Bloomberg verbood een anti-oorlogsdemonstratie in Central Park, waar 250.000 mensen verwacht werden. De protestanten gingen niet akkoord met het alternatief dat Bloomberg aandroeg: de West Side Highway. En daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Demonstreren in Central Park is een stuk leuker dan op een stuk asfalt.Op zoek naar de niet-stemmer
De voorraad swing voters dreigt op te raken, en dus ondernemen beide grote campagnes pogingen om de niet-stemmers ervan te voertuigen dit jaar toch maar wel te gaan stemmen. Niet geregistreerde kiezers en kiezers die maar weinig stemmen zijn onbetrouwbaar, volgens veel experts, en dus is zijn de pogingen om ze bij het kiezersfestijn te betrekken duur, onvoorspelbaar maar ook noodzakelijk.
Maar omdat zoveel kiezers al partij hebben gekozen en de stand nog steeds ongeveer gelijk is, wordt er als nooit tevoren geld gestoken in het mobiliseren van de niet-kiezer.
Dus zijn er tal van initiatieven om kiezers te registreren. Het Republican National Committee zegt 2,5 miljoen nieuw kiezers geregistreerd te hebben, America Coming Together, een onafhankelijke groep met linkse trekjes heeft al meer dan 75 miljoen dollar ingezameld om kiezers ertoe over te halen te registreren en instellingen als Rock the Vote zijn al langer bezig met het registreren van vooral jongeren.
Maar niet-stemmers zijn moeilijk te bereiken. Zij voelen zich helemaal niet verbonden met een partij en als je niet-stemmers wilt bereiken via conventionele wegen als een reclamespot, dan moet je hard schreeuwen en loop je het risico om swing voters tegen je in het harnas te jagen. En die laatste groep gaat vrijwel zeker wel kiezen.
Zowel Democraten als Republikeinen zeggen nog hele groepen niet-stemmers te kennen die ongetwijfeld op hun kandidaat zullen gaan stemmen. Bij de Democraten zijn dat Latinos, ongetrouwde vrouwen en mensen tussen de 18 en 25 jaar. Die neigen allemaal naar John Kerry, aldus ene opiniepeiler van de Democraten. Je hoeft voor hen zelfs niet de boodschap aan te passen.
Volgens de Republikeinen zijn er 4 miljoen evangelische christenen, betrouwbare Republikeinse kiezers, die in 2000 niet gestemd hebben. Oh, als ze die eens de stemhokjes in konden lokken.Presentatoren debatten bekend
De aangewezen persoon om de presidentiële debatten te leiden is al enige tijd Jim Lehrer, de eerbiedwaardige presentator van News Hour, het nieuwsprogramma dat op de Amerikaanse publieke omroep PBS wordt uitgezonden.
Meestal was hij de enige presentator maar dit jaar zal hij worden bijgestaan door Charlie Gobson van ABC en Bob Schieffer van CBS. Dat maakte de Commission on Presidential Debates bekend. Gwen Ifill, correspondent voor News Hour en presentator van Washington Week van PBS zal modereren tijdens het debat voor vice-presidentskandidaten.
In 2000 was Lehrer ook verantwoordelik voor alle vragen en dat kwam hem op kritiek te staan, want de vragen waren volgens zijn critici teveel gericht op de voorgeprogrammeerde antwoorden van de kandidaten en ze waren bovendien te filosofisch en te open. Het derde debat in 2000 was een town hall meeting en Lehrer koos toen de vragen uit die het publiek had gesteld.
Dit jaar is Lehrer verantwoordelijk voor het eerste debat, nummer twee is voor Gibson, co-presentator van Good Morning America van ABC en debat nummer drie zal worden geleid door Schieffer, de hoogste Washington correspondent van CBS en presentator van Face the Nation.Lachen met Arnie en George
Op campagne in California trad president Bush op samen met gouverneur Arnold Schwarzenegger. Bush merkte in zijn speech op dat er veel overeenkomsten zijn tussen de gouverneur en hem: “We both married above ourselves. We both have trouble with the English language. And we both have big biceps. Well, two out of three aren’t bad.” Schwarzenegger, getrouwd met Maria Shriver uit de Kennedy-familie voegde nog toe: “[Bush] only has to debate with a Kennedy Democrat a few times. I have to debate with one every morning when I have breakfast,” en de feestvreugde was compleet.Franse slag
De Republikeinse Senator Gordon Smith van Oregon zegt dat John Kerry de Verenigde Staten "Frans" wil maken: "I've often said it's not John Kerry's fault that he looks French, but it is his fault that he wants to pursue policies that have us act like the French. He advocates all kinds of additional socialism at home, appeasement abroad, and what that means is weakness for the future." Niet alleen Kerry, maar ook de Fransen zullen zich niet erkennen in deze uitspraak, maar de senator speelt wel handig in op de traditionele afkeer van veel Amerikanen voor de Fransen (terwijl de Fransen de Amerikanen nog te hulp schoten tijdens de Amerikaanse Revolutie. Maar dat wordt nu voor het gemak maar vergeten). Alles om de Democratische kandidaat in een zo onflatteus mogelijk daglicht te stellen.
Opmerkelijk is het daarom dat tegelijkertijd president Bush Het Franse buitenlandse beleid verdedigde. Als natwoord op de kritiek van Kerry dat Bush de Fransen en andere geallieerden van zich vervreemdde zei Bush: "[T]he French are involved in Afghanistan, and the French have been involved in Haiti. The French government just didn't agree with the decision to remove Saddam Hussein from power. And, therefore, there was a difference of opinion on that issue." Maar wat voor campagne voer je als je onophoudelijk blijft fluisteren dat je vindt dat je opponent er Frans uitziet? De Republikeinen moeten het toch zonder het op de man spelen kunnen? Maar het begint er op te lijken van niet.woensdag, augustus 18, 2004
Aanval op Republikeinse websites aangekondigd
Volwassen campagne voeren blijft ingewikkeld in de VS. De officiële campagnes doen we lhun best om nog tenminste de schijn van beschaafdheid op te houden (al is vice-president Dick Cheney in al zijn enthousiasme niet altijd te houden), maar de actiegroepen om de campagnes heen doen maar wat er in ze opkomt en dat voorspelt meestal niet veel goeds.
Zo hebben tegenstanders van de Republikeinse partij al aangekondigd van plan te zijn om alle grote Republikeinse websites (GeorgeWBush.com, GOP.com) plat te leggen tijdens de Republikeinse conventie, die eind deze maand in New York begint.
Een van de groepen Black Hat Hackers Bloc kondigt aan: "We want to bombard (the Republican sites) with so much traffic that nobody can get in." Tsjonge, stoer.
Dat kan vervelend worden voor de Republikeinen, want ze gebruiken, net als de Democraten een maand geleden, hun websites voor communicatie met de achterban. Tijdens de speech van John Kerry op de Democratische conventie in Boston bezochten 50.000 Amerikanen per uur zijn website JohnKerry.com.
Aan de andere kant genereert zo'n crash wel een heleboel publiciteit, die de slimme Republikeinen ongetwijfeld in hun voordeel zullen weten uit te buiten.
Ik verwacht dat het vooral grootspraak ik van de computeractivisten, om de webmasters van de Republikeinse sites wat slapeloze nachten te bezorgen.Belastingverlaging inderdaad ten gunste van rijke bovenlaag
Onderzoek van de cijferaars van de neutrale Congressional Budget Office wijst uit dat eenderde van de belastingverlagingen van president Bush is gegaan naar de 1 procent rijkste Amerikanen. Daarmee is de belastingdruk op de middenklasse toegenomen, volgens analisten van het Congres.
De top 1 procent heeft een gemiddeld inkomen van 1,2 miljoen dollar per jaar en krijgt een belastingteruggaaf van 78.460 dollar dit jaar. Hun aandeel in de totale belastingdruk is afgenomen met 2 procent tot 20,1 procent.
De middelste 20 procent van Amerikanen verdient gemiddeld 57.000 dollar per jaar en ziet 1090 dollar van de belastingverlaging terug. Hun aandeel in de totale belastingdruk van de VS is 10,5 procent (was 0,1 procent minder).
Tweederde van de belastingverlaging gaat volgens de CBO naar de top 20 procent van de inkomens, die een gemiddeld inkomen hebben van 203.740 dollar.
De belastingverlaging van de onderste 20 procent belastingbetalers (inkomen gemiddeld 16.620) is 250 dollar. Zij zagen hun aandeel in de belastingdruk verlagen van 6,7 naar 5,2 procent.
De Democraten roepen "Zie je wel? De middenklasse is de dupe!" en de Republikeinen roepen "Zie je wel? Elke Amerikaan hoeft minder belasting te betalen!"Toegang debatten voor derde partijen nog steeds duister
De organisator van de presidentiële debatten in 2000 zou wel eens federale verkiezingswetgeving overtreden kunnen hebben door kandidaten van derde partijen niet toe te laten tot de locaties van de debatten. Tot deze vage conclusie komt de rechter in een uitspraak over de materie.
Een aantal kandidaten van derde partijen in 2000, onder wie Ralph Nader en Patrick Buchanan, had een aanklacht ingediend tegen de Commission on Presidential Debates. Die commissie zou partijdig zijn ten gunste van de Republikeinen en Democraten en daardoor wettelijk gezien geen debatten mogen sponsoren. De rechter draagt de Federal Election Commission op om de zaak uit te zoeken. De FEC was in maart nog niet bereid om dezelfde aanklacht in behandeling te nemen. Maar het onderzoek hoeft van de rechter niet eerder te komen dan 30 september, wanneer het eerste verkiezingsdebat in Miami wordt gehouden.
De klagers zien het als een overwinning, de CPD legt er de nadruk op dat de weigering om derde kandidaten toe te laten was om te voorkomen dat Nader en Buchanan de rechtstreekse uitzending zouden verstoren. Daar had de rechter in de uitspraak namelijk begrip voor getoond.
De commissie laat pas derde partijen of onafhankelijke kandidaten toe om mee te debatteren als de kandidaten 15 procent scoren in de nationale opiniepeilingen. Dat lukte in 2000 geen van de kandidaten buiten de Republikeinen en Democraten.Governator op reis?
Gouverneur Arnold Schwarzenegger van California roept al maanden dat hij de Republikeinse partij van harte steunt maar dat hij geen tijd heeft om de staat te verlaten om campagne te voeren voor de president. Maar ook Schwarzenegger toont aan over flipflop-kwaliteiten te beschikken, want nu staat hij opeens wel open voor de suggestie. De Bush-campagne heeft hem ongetwijfeld onder druk gezet, want hij kan van grote waarde zijn voor de campagne, die er maar niet in slaagt om Bush een ruime voorsprong op concurrent John Kerry te geven. De gouverneur van California heeft twee sterke punten: hij is een wereldster en hij is een gematigd Republikein. Twee zaken die veel kunnen helpen bij het veroveren van de stemmen van onafhankelijke kiezers.
Schwarzenegger mag in prime time spreken op de Republikeinse conventie op dinsdag 31 augustus. Op maandag 30 augustus spreekt trouwens nog een zoon van oud-president Ronald Reagan, Michael. De Democraten hadden Ron Reagan als spreker op hun conventie.Reform Party op zijn gat?
Het gaat niet goed met de Reform Party. Wat eens een grote organisatie was die door Ross Perot was opgericht, kwijnt nu een beetje weg in de marge. De partij heeft Ralph Nader aangewezen als de kandidaat die zij steunt, maar heeft nog slechts iets meer dan 18 dollar op de bank staan. De penningmeester stelde daarom voor om de partij maar op te heffen. De leiding van de partij schorste daarop de penningmeester. De voorzitter van de Reform Party, Shawn O'Hara, zegt dat de partijconventie eind augustus in Dallas gewoon doorgaat en dat er veel meer dan 18 dollar op de bank staat (200 dollar volgens hem). Maar er zitten miljoenen aan te komen, want men is druk met fondsenwerven. Op de conventie zal Nader officieel als hun kandidaat gekozen worden. Dat levert hem een plekje op het stembiljet in zeven staten, inclusief "battleground states" Florida en Michigan.Bezoek website Kerry gestegen
De bounce bleef dan wel weg na afloop van de Democratische conventie, maar het bezoek aan JohnKerry.com zag er wel degelijk een. Tijdens de conventie werd de site 191 procent meer bezocht dan ervoor. Vanuit huis werd 771.000 keer naar de site gesurft. Er waren geen cijfers beschikbaar die aangaven hoeveel mensen op hun werk de site bezochten tijdens en na de conventie. Nielsen/NetRatings deed het onderzoek en schatte in dat de bezoeker gemiddeld 8 minuten op de site rond bleef hangen.
De populairste site in de VS was in juli overigens Yahoo.com, met 45,8 miljoen bezoekers, op de voet gevolgd door MSN.com met 45,6 miljoen.Lachen om het circus
"The President and Mrs. Bush were on 'Larry King' last night and the president said, 'America is absolutely better off today than it was 4 years ago.' Then he said, 'Did I say America, I meant Chevron.'" --Bill Maher
"The president finally explained why he sat in that classroom on 9/11 for 7 minutes after he was told the country was under attack. He said he was 'collecting his thoughts.' What a time to start a new hobby.'" --Bill Maher
"Vice President Dick Cheney attacked John Kerry. He said that John Kerry 'lacks deeply held convictions.' Today Kerry shot back, he said, 'That's not completely true.'" --Jay Leno
"Cheney also warned Americans about a group that is trying to impose their radical extremism on everyone else. He said they have no tolerance for democracy and no tolerance for people with a different religious faith. Then he said, 'Oh I'm sorry that's our platform.'" --Jay Lenodinsdag, augustus 17, 2004
Campagnesites onderzocht
Onderzoek van Forrester Research, een duur Amerikaans onderzoeksbureau (al is dat dubbelop: onderzoeksbureaus zijn altijd duur), heeft uitgewezen dat de websites van president Bush en uitdager John Kerry slecht zijn. De onderzoekers konden de campagnepunten van de kandidaten over bijvoorbeeld werkgelegenheid nauwelijks vinden, de aanmelding voor de nieuwsbrief was onduidelijk en ook de vraag hoe een campagnedonatie te doen bleek lastig te beantwoorden.
Maar er was meer mis. De Bush-site gaf maakte gegevens van donateurs openbaar (hoewel die gegevens ook openbaar horen te zijn volgens mij, maar misschien waren het meer gegevens dan noodzakelijk) en er werd gebruik gemaakt van een te kleine letter. De onderzoekers vinden dat websites ook toegankelijk moeten zijn voor slechtzienden en doven. Transcripties van video ontbreken, terwijl voor slechtzienden tekst moet kunnen worden opgelezen (daar hebben zij die transcripties nodig).
Maar het leuke van zo'n onderzoek is dat je meteen kan testen of die onderzoeksjongens wel hun best hebben gedaan.
Op www.johnkerry.com vond ik zonder problemen Kerry's standpunt over werkgelegenheid en werd een donatie ongeveer als vanzelf van mijn credit card afgeschreven. Ik vermoed dat je als je je aanmeldt om actief te worden je automatisch en nieuwsbrief krijgt, maar dat is inderdaad niet duidelijk.
Bij www.georgewbush.com was het eenvoudig surfen naar het standpunt van de Republikeinse kandidaat wat betreft werkgelegenheid. Wilde je scheiden van je geld, dan was dat vanzelfsprekend geen enkele probleem. Bij Bush kon je met de controltoets en de scrollmuis wel wat teksten vergroten of verkleinen, maar inderdaad stond voor de rest de fontgrootte vast. Rechts bovenin de site kon je je aanmelden voor een nieuwsbrief en andere e-mail-alerts. Dus dat was ook niet zo ingewikkeld.
Ook leuk was dat beide kandidaten verschillende screensavers en wallpapers voor op de computer beschikbaar hebben, en banners voor op je eigen website (inderdaad, ik kijk wel uit). Daar hoor je de koene onderzoekers van Forrester niet over. Slecht onderzoek.Plastic First Lady op campagne
Net gescheiden van haar man Ken, is Barbie momenteel druk met haar verkiezingscampagne. Inderdaad, poppenproducent Mattel spaart kosten noch moeite om de 3- tot 12-jarige meisje die een Barbiepop hebben (of erger nog, willen hebben) wat electoraal gevoel bij te brengen. Het grut was aanwezig op de officiële persconferentie van kandidate Barbie, t-shirts aan met daarop de tekst "Future Frontrunner" en bordjes omhooghoudend met daarop "Go Vote. Go Run. Go Lead. Go Girl." Zoiets heet in reclametermen geloof ik een inhaker, een reclamecampagne naar aanleiding van de actualiteit.
Toys R Us brengt exclusief een Barbie for President in de schappen en kost ongeveer 20 dollar (hou het maar op 19,99). In elke doos een "leadership tip sheet", een papiertje met daarop adviezen hoe het eigen leiderschap het beste vorm te geven. Dat heeft mijn nichtje niet nodig: die commandeert haar broertje en haar ouders al feilloos.
Oh, en vergeet vooral niet te stemmen op www.barbie.com.Rechtse tak Republikeinen wil ook spreektijd
De christelijke Republikeinen wachten nog steeds op een uitnodiging voor een van hun leiders om op de Republikeinse conventie te spreken. Maar dat zit er niet echt in, in ieder geval niet in de buurt van prime time op de conventieavonden. De organisatie wil eenheid uitstralen en dat lukt niet met zeer conservatieve sprekers van christelijke huize, die naar te verwachten hun stokpaardjes van anti-homo en anti-abortus standpunten zullen uitdragen. Van de kant van de organisatie komt het bericht dat zij wel degelijk evangelische leiders zullen uitnodigen de komende dagen, maar namen werden nog niet genoemd. De streng religieuze tak van de Republikeinse partij hoopt op sprekers als dominees Franklin Graham (de zoon van Billy Graham), Jerry Falwall en Pat Robertson. Maar niemand van hen heeft nog iets van de organisatie gehoord. Robertson, die de conventie voor het eerst sinds 1988 aan zich voorbij laat gaan: "In the last convention, the thought was to keep all the conservatives out of sight. The general thrust will be to entice the so-called independent moderates and I am not sure that there would be much reason for a conservative to be there."
Maar president Bush zelf is er. Dat zou toch genoeg moeten zijn, vinden zelfs veel christenen.Gospel en country in New York
De Republikeinen bereiden een flinke show voor die tijdens de Republikeinse conventie, eind deze maand in New York, zal worden opgevoerd. Zo zal er live gospel- en country-muziek worden gespeeld, zullen er gelikte video's getoond worden en zullen Amerikaanse sterren het gedachtegoed van de president uitdragen.
Maar ook gewone mensen zijn uitgenodigd, zodat het een grote familie zal zijn die in New York de president zal nomineren als kandidaat voor de Republikeinen.
De organisatie hoopt dat de conventie wèl een bounce zal opleveren voor hun kandidaat, in tegenstelling tot die van de Democraten.
Een aantal sprekers is bekend (Arnold Schwarzenegger, Rudolph Giuliani) maar verder hult de organisatie van de conventie zich in nevelen.Rechtse humor
Een van de auteurs van het anti-Kerry boek "Unfit for command", Jerry Corsi, is in opspraak gekomen en nog niet eens door de inhoud van het boek. Het boek werd overigens vorige week aangekondigd in een tv-spot van de "Swift Boat Veterans for Truth", waarvan het laatste woord wel met een korreltje zout genomen mag worden.
Maar terug naar Corsi. Die heeft zich vroeger wel eens wat minder subtiel uitgedrukt over moslims en katholieken. Over moslims zei hij vorig jaar in een chatroom op de website Freerepublic.com: "Islam is a peaceful religion — just as long as the women are beaten, the boys buggered and the infidels are killed." Lachen.
En over de katholieke kerk: "So this is what the last days of the Catholic Church are going to look like. Buggering boys undermines the moral base and the lawyers rip the gold off the Vatican altars. We may get one more Pope, when this senile one dies, but that's probably about it." Maar ook dat was maar een grap en verder was hij toch heus een nette auteur die een betrouwbaar boek over Kerry heeft geschreven.
Oh ja Kerry. Daar had hij dit nog over te melden: "After he married TerRAHsa, didn't John Kerry begin practicing Judaism? He also has paternal grandparents that were Jewish. What religion is John Kerry?" Kopen dat boek.maandag, augustus 16, 2004
Goede raad
Hoewel Dick Cheney niet bekend staat als het lachebekje van de regering-Bush, valt er op zijn campagnetour soms best te lachen. Zijn dochter Liz Cheney Perry introduceerde haar vader voor het publiek in Joplin, Missouri. Op weg daar naartoe vroeg ze aan haar ouders: "You know, I’m going to be introducing you, do you have any words of wisdom?" waarop die met het volgende ouderlijk advise kwamen: "Liz, Missouri is so important, please don’t screw this up.” Fanatieke ouders heeft die Liz.De lange tocht van Nader
Afgelopen vrijdag wist Ralph Nader een plaatsje te veroveren op het stembiljet in Arkansas. In New Mexico is het nog niet zo ver, maar ook daar kan hij weer rekenen op de steun van de Republikeinen. State senator Rod Adair meldde in zijn elektronische nieuwsbrief dat hij uit oogpunt van "equal opportunity" vindt dat Nader ene plekje op het stembiljet verdient. Hij begrijpt ook wel dat dat in het voordeel van president Bush is, maar "We happen to believe that every candidate, right or left of center, should be on the ballot." Lief, maar als er een onafhankelijke kandidaat van rechts was geweest, dan hadden we Adair niet gehoord. De Democraten hebben vanzelfsprekend kritisch op de uitlatingen van de senator van de staatssenaat van New Mexico gereageerd.Peilgeil met senioren
Oudere Amerikanen blijken niet blij met de veranderingen die de Republikeinen aan het doorvoeren zijn in de gezondheidszorg, zoals de vergoedingen voor medicijnen op recept. Volgens een peiling staat 47 procent van de ondervraagden negatief tegenover de wijzigingen, 26 procent positief en 25 procent weet het niet. Zelfs de Republikeinse ondervraagden zijn het niet eens met de maatregelen: 38 procent is voor de wijzigingen en 36 procent tegen. De wijzigingen zullen in 2006 ingaan.
Als de verschillen in de verkiezingspeilingen gelijk zijn dan bestaat de kans dat de gezondheidszorg een extra onderwerp van gesprek zal worden, naast terrorisme, Irak en de economie. Ook onderwijs kan dan op de voorgrond treden. Onderwijs en gezondheidszorg zijn onderwerpen waar de Democraten veel punten kunnen scoren. Gezondheidszorg activeert vooral oudere Democraten, die in andere gevallen in november wellicht thuis zouden blijven.Boston niet failliet na conventie
Het bestuur van Boston had gehoopt dat de Democratische conventie de stad goed zou doen, maar dat optimisme is maar gedeeltelijk gematerialiseerd. Volgens een studie heeft de conventie de stad een te verwaarlozen 14,8 miljoen dollar opgeleverd, terwijl burgemeester Thomas Menino had gehoopt op 154 miljoen dollar. Maar eerder onderzoek had voorspeld dat de conventie de stad miljoenen zou gaan kosten, dus dat viel alweer mee.Peilgeil in Amerika
Zogby, Gallup en ICR hebben weer eens nationaal gepeild.
De peiling van Zogby ziet John Kerry aan kop met 47 tegen 43 procent voor president Bush, en dat is inclusief alle derde partijen en onafhankelijke kandidaten, van wie Ralph Nader overigens de enige is die boven het maaiveld uitkomt. Rekent Zogby het kleine grut niet mee, dan leidt Kerry met 50-43. Foutmarge plus of min 3.
Volgens Gallup staat het team Bush-Cheney licht voor met 48 procent tegen 46 procent voor Kerry-Edwards. Nader-Camejo staat op 3 procent. In juli stond Bush-Cheney nog met 51-45 voor. Doet Nader niet mee, dan is de stand 50-47 in het voordeel van Bush-Cheney. Volgens ICR is de stand tussen Bush en Kerry gelijk, of Nader nu wel of niet meedoet. Zo ja, dan staan Bush en Kerry op 46 procent en Nader op 5. Zo nee, dan staan Bush en Kerry op 48 procent. Foutmarge in beide peilingen plus of min 4.
In New York gaat Kerry overigens riant aan de leiding. Volgens Quinnipac staat Kerry met 53 procent 18 punten voor op Bush, die 35 procent heeft. Nader op4 procent. Zonder Nader (maar wat maakt het uit in New York) komt Kerry in deze peiling op 55 procent en Bush op 35.zondag, augustus 15, 2004
Ik wil mijn stemrecht terug
In staten als Ohio, Florida en New York krijgen veroordeelde misdadigers die hun straf hebben uitgezeten nog steeds te weinig informatie over hoe hun burgerrechten, waaronder het recht om te stemmen, weer hersteld kunnen worden. Daarom zouden duizenden van hen op 2 november wellicht niet stemgerechtigd zijn. Dat zegt David Singleton, baas van de Prison Advocacy Reform Center.
Door het hele land mogen 5 miljoen Amerikanen niet stemmen omdat ze in de gevangenis zitten of omdat ze er net uit zijn. In 2000 bleken duizenden ex-misdadigers hun stemrecht niet terug te hebben gekregen terwijl ze daar wel recht op hadden (in Florida moet je een verzoek tot herstel van de burgerrechten indienen bij de gouverneur, in Florida Jeb Bush). Bush won de staat met 537 stemmen verschil. De ex-misdadigers zijn overwegend zwart of Hispanic, en beide groepen stemmen traditioneel overwegend Democratisch. Arme blanke ex-criminelen uit plattelandsomgeving, zoals in Ohio en Alabama, stemmen meestal Republlikeins.Heinz Kerry zwart gemaakt via e-mail
Op internet gaan hardnekkige geruchten dat Teresa Heinz Kerry uit naam van de Heinz Foundation (een charitatieve instelling) miljoenen aan radicale actiegroepen heeft gedoneerd (sommige zelfs met terroristische achtergrond) en dat zij Heinz-fabrieken naar lage lonenlanden heeft overgeheveld. Factcheck.org heeft deze aantijgingen onderzocht en ze blijken, het viel te verwachten, geheel uit de duim gezogen en klaarblijkelijk bedoeld om de echtgenote van John Kerry zwart te maken.
De beschuldiging dat zij geld aan radicalen heeft gegeven valt te weerleggen door te kijken naar de publieke documenten van de Foundation. Daaruit lijkt dat er geld gegeven wordt aan onschuldige initiatieven als "Sustainable Pittsburgh" en "Chemical Strategies Partnership," dat onderzoekt of industrieën toe kunnen met het gebruik van minder chemicaliën.
Het andere bericht, namelijk dat de Kerry's verscheidene Heinz-fabrieken bezitten die zij naar het buitenland hebben verscheept zijn ook aantoonbaar onjuist. Heinz Kerry noch Kerry zelf bezitten Heinz-fabrieken, Teresa heeft geen enkele functie binnen het bedrijf. De Heinz Endowment bezit Heinz-aandelen, maar alle inkomsten daaruit komen ten goede aan de charitatieve instelling.
De volledige uitleg van de aantijging en de weerlegging van de beschuldigingen staan bij Factcheck.org.Kerry steunt nationale parken
Belangrijk nieuws voor toeristen uit de hele wereld graag naar de VS trekken om de nationale parken te bekijken: John Kerry heeft beloofd om iets te doen aan de 600 miljoen dollar die de National Park Service elk jaar tekort komt. Volgens Kerry verwaarloost Bush het natuurlijk erfgoed. "Protecting our parks is not just about doing what's right to preserve these national treasures. It is also about protecting our economy, our quality of life and strengthening communities across the country."
Daar kan ik het alleen maar van harte mee eens zijn. Yosemite, Grand Canyon, Yellowstone, Bryce Canyon: magistrale parken, die iedereen een keer zou moeten zien.Democraten verliezen congreszetel
De Democraten zijn een zetel kwijtgeraakt in het Huis van Afgevaardigden. Rodney Alexander, die de staat Louisiana vertegenwoordigde, is van de Democratische partij naar de Republikeinen overgestapt. Nu stemde hij het grootste deel van de tijd toch al mee met de Republikeinen, maar nu komt de zetelverdeling op 229 Republikeinen en 205 Democraten te staan. De kans dat de Democraten in het Huis de meerderheid halen op 2 november is dus weer iets kleiner geworden dan de geringe kans die er toch al was.Lachen om het circus
"The Tonight Show with Jay Leno":
"President Bush appeared with Arnold Schwarzenegger at a huge campaign event. Only in California can a governor who speaks German and a president who can barely speak English try to make themselves clear to an audience that's primarily Spanish. What a country we live in!"
"Is it me or is Bush going everywhere Kerry goes? So far in the past week, President Bush has followed John Kerry to Davenport, Iowa; New Mexico; Las Vegas; Los Angeles; and he follows him to Portland, Oregon. The only place he never followed John Kerry was Vietnam."
"Florida bracing for Hurricane Charley. Hopefully it will just destroy the voting booths."
© Marc van Gestel 2003 - 2004